Welke opleiding volg je?
Informatie

Actuele informatie over de demonstraties vind je op uva.nl/demonstratiesExterne link.

Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?
Informatie

Actuele informatie over de demonstraties vind je op uva.nl/demonstratiesExterne link.

Nieuwe bachelor Science, Technology en Innovation gaat van start

Gepubliceerd op 05-02-2024
Vanaf 1 februari kunnen studenten zich inschrijven voor de nieuwe bachelor Science, Technology & Innovation (ST&I), die vanaf het nieuwe academische jaar (2024-2025) van start gaat. Waarom is deze nieuwe opleiding ontwikkeld? Wat biedt ST&I dat anders is dan in de huidige opleidingen? En wat voor mensen gaan we opleiden? Beoogd opleidingsdirecteur Chris Slootweg vertelt meer.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

Meer weten over deze bachelor? Externe link

Waarom is deze nieuwe opleiding ontwikkeld?

Chris Slootweg

Een van de redenen achter deze nieuwe opleiding is de grote vraag naar technisch geschoold personeel. In de regio Amsterdam zijn er geen technische universiteiten, dus dit is een kans voor ons om studenten op te leiden in de fundamentele natuurwetenschappen en hen te voorzien van de nodige praktijkervaring. Wat deze opleiding uniek maakt in vergelijking met andere bachelors, is de nadruk op zowel theorie als de toepassing van kennis. Binnen de opleiding gaan studenten werken aan het ontwikkelen van kennis die nodig is voor uitdagingen zoals de energietransitie en de materialentransitie. Het is daarmee een WO-opleiding die studenten direct stimuleert om de opgedane kennis daadwerkelijk te implementeren.

Wat biedt ST&I dat anders is dan in de huidige opleidingen?

In vergelijking met andere interdisciplinaire opleidingen, zoals Bèta-gamma, is deze opleiding echt gericht op de volledige breedte in de natuurwetenschappen. Eigenlijk is het een soort Bèta-bèta opleiding. We willen alle disciplines binnen de faculteit met elkaar verbinden en richten ons op thema’s van het Amsterdam Science Park: AI & Digital Innovation, Sustainability, Life sciences & (e) Health, en High-tech systems & materials. Bijna alle instituten binnen de FNWI zijn hierbij betrokken, wat ook uniek is en een interessante dynamiek toevoegt aan de thema's. We hebben het onderwijsprogramma opgebouwd rondom interdisciplinaire thema's. Hiermee weerspiegelt het de nieuwste ontwikkelingen in onderwijs én onderzoek binnen de faculteit.

Wat voor mensen ga je opleiden en wat kunnen de studenten verwachten na het afronden van de bachelor?

Als we het hebben over de bachelor, zullen de studenten een brede basis hebben in de natuurwetenschappen. Ze zullen een open kijk hebben en gemakkelijk kunnen schakelen tussen verschillende disciplines. Vanaf het eerste jaar worden ze getraind om te beoordelen welke kennis nodig is voor specifieke toepassingen, rekening houdend met de belangen van stakeholders en gebruikmakend van design thinking als educatieve tool. Dus, naast het opnemen en toepassen van kennis, zullen ze ook nieuwe kennis kunnen genereren, vaak ook in real-life projecten met stakeholders uit ons (Amsterdamse) netwerk. Hiermee streven we ernaar om studenten diepere leerervaringen te bieden, verdergaand dan traditionele methoden zoals colleges en tentamens.

Om dit te ondersteunen, hebben we een UvA Makerspace gecreëerd die specifiek is ontwikkeld voor deze opleiding aan de UvA. Deze technische ruimte biedt een omgeving waarin studenten echt hands-on kunnen werken om onder andere prototypes te maken. Het is bedoeld om studenten uit te dagen en te inspireren, en het is geweldig om te zien dat velen zich enthousiast inzetten voor verschillende projectvormen. Dit zien we bijvoorbeeld in onze succesvolle minor, Science, Technology & Innovation: Biomimicry, die momenteel al voor de tweede keer draait en specifiek gericht is op dit interdisciplinaire thema en studenten handvatten biedt om prototypes te ontwikkelen. Dit is in lijn met onze visie, waarbij we streven naar diepgaand leren en het effectief toepassen van verworven kennis.

Opleidingsbeeld Science, Technology & Innovation

Welke problemen in de maatschappij kunnen studenten straks gaan oplossen als zij deze opleiding hebben afgerond?

We werken bijvoorbeeld samen met de Port of Amsterdam aan sustainable energy. Zij hebben als missie om tegen 2030 1 miljoen ton waterstof te kunnen vervoeren. Wij zullen als opleiding bijdragen aan het faciliteren van deze ambitie door studenten uit te dagen om antwoorden te vinden en invulling te geven aan deze duurzaamheidsambities, die vaak nu nog slechts in missies en visies worden verwoord.

De opleiding biedt zo niet alleen een concrete focus vanuit de natuurwetenschappen, maar stelt studenten ook in staat om vanaf het begin van hun studie directe ervaring op te doen met verschillende stakeholders. Dit kan van onschatbare waarde zijn bij het maken van keuzes voor stages en toekomstige carrièrepaden. We proberen bij elk vak een partner te betrekken uit het netwerk van bedrijven en startups, die onder andere dichtbij ons werken, zoals in het Demonstrator Lab. Hierdoor ontstaat er een synergie tussen onderwijs, startups en het bedrijfsleven, waardoor studenten niet alleen leren vanuit een academisch perspectief, maar ook kunnen bijdragen aan praktische toepassingen en mogelijke startups.

Wat is jouw wens voor deze opleiding, wat het ons gaat brengen?

Mijn wens is dat Science, Technology & Innovation een passende opleiding biedt voor een nieuwe groep studenten in Amsterdam. Ik hoop dat het niet alleen goed aansluit bij de maatschappelijke behoeften van de samenleving, maar ook bij de intrinsieke motivatie van de studenten. Het is belangrijk dat de opleiding studenten inspireert om als vernieuwers direct betrokken te zijn bij concrete projecten, initiatieven en transities.

Daarnaast hoop ik dat de interdisciplinaire initiatieven die worden ontwikkeld en onderzocht binnen de faculteit, nu worden versterkt door een intelligent en samenhangend onderwijsprogramma. Dit programma zou studenten moeten aanmoedigen om over de grenzen van disciplines heen te kijken en hun vaardigheden te ontwikkelen in een breed scala van vakgebieden. Ik geloof dat dit de opleiding niet alleen verrijkend maakt, maar ook bijdraagt aan het bouwen van een betrokken en innovatieve gemeenschap van studenten. Kortom, mijn wens is dat deze opleiding niet alleen educatieve waarde biedt, maar ook een katalysator is voor interdisciplinair denken en handelen binnen de faculteit en daarbuiten.