Welke opleiding volg je?
Informatie

Actuele informatie over de demonstraties vind je op uva.nl/demonstratiesExterne link.

Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?
Informatie

Actuele informatie over de demonstraties vind je op uva.nl/demonstratiesExterne link.

Hoe vind je meer inclusieve en diverse wetenschappelijke bronnen?

Gepubliceerd op 26-03-2024
Wetenschappers en studenten helpen om meer inclusieve en diverse literatuur te vinden. Dat is de insteek van de blogserie Inclusive searches & sources @FMG Library, die afgelopen januari 1 jaar bestond. We spraken Stefano Giani, Informatiespecialist voor Sociologie en CW. ‘Studenten spreken een andere taal als het gaat om diversiteit en inclusie. Het is belangrijk dat we elkaar blijven verstaan.’
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?
Portret Marcel de Buck

Op de vraag waar we aan moeten denken als het gaat om diversiteit, gelijkheid en inclusie in literatuur en literatuuronderzoek antwoordt Stefano: ‘Zelfkennis en zelfreflectie zijn het startpunt van alles. Dat de Library of Congress Classification, waarmee de UvA bibliotheek – zoals vele andere bibliotheken wereldwijd – haar boeken classificeert, een categorie heeft die ‘The family. Marriage. Women’ heet, spreekt boekdelen over de onbewuste bias van onze kennissystemen. En over hoe de plaats en tijd waarin we bestaan, altijd voor bias zorgen, ook in de academische wereld.’

Die bias is ook vrij westers gericht, toch?

‘Ja, mede door de enigszins ongelijke machtsverhouding tussen universiteiten en enkele grote wetenschappelijke uitgevers uit Noord-Amerika en West-Europa. De resulterende ‘political economy of knowledge’ zorgt ervoor dat publicaties en onderzoekers uit de Global South minder aandacht krijgen.’

Bekijk de blogserieExterne link 

Hoe kunnen Informatiespecialisten daar iets aan veranderen?

‘Door voor literatuuronderzoek behalve op “westerse” platforms als Web of Science ook te wijzen op een platform als Scielo, waarop veel Latijns-Amerikaanse literatuur te vinden is. Maar ook door bijvoorbeeld niet alleen peer reviewed artikelen te doorzoeken, maar ook de “grijze” literatuur”– literatuur die dus niet in handen is van commerciële uitgevers. Hieronder vallen bijvoorbeeld publicaties van NGO’s – maar ook rapporten van ons eigen Sociaal-Cultureel Planbureau. Ook dat zijn voor wetenschappers en studenten heel waardevolle bronnen. En daarnaast door de aanschaf van meer titels van bijvoorbeeld vrouwen of auteurs uit de Global South of uit de LGBTQ+-gemeenschap.’

In hoeverre is het belangrijk dat Informatiespecialisten zich hiermee bezighouden?

‘Als informatiespecialist moet je bijblijven; je wil niet gepasseerd worden door studenten. Die spreken immers een andere taal dan wij als het gaat om inclusie. Het was dan ook dankzij een initiatief van studenten in de VS, dat de Library of Congress besloot in 2021 om haar categorie Illegal aliens (voor migranten zonder papieren) te schrappen. Studenten zijn wel de wetenschappers van de toekomst, dus we moeten zorgen dat wij elkaar blijven verstaan. En dus is het voor ons juist heel belangrijk dat we kijken wat wij kunnen betekenen op het gebied van diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie.’

In hoeverre draagt de blogserie daaraan bij?

‘In de blogserie vind je bijvoorbeeld informatie over hoe je niet-Engelstalige bronnen zoekt, maar ook een lijst met boeken over racisme die bij de UvA Bibliotheek te vinden zijn, of een overzicht van bronnen die je kunt raadplegen voor meer inclusieve communicatie. Ik heb er persoonlijk veel van geleerd doordat ik deze blogserie met mijn collega’s ben begonnen, en ik kan deze kennis daarmee ook weer overdragen aan studenten en medewerkers.’