Welke opleiding volg je?
Informatie

Actuele informatie over de demonstraties vind je op uva.nl/demonstratiesExterne link.

Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?
Informatie

Actuele informatie over de demonstraties vind je op uva.nl/demonstratiesExterne link.

Heraccreditatie van de rechtenopleidingen

Gepubliceerd op 22-03-2024 12:00
Tussen 3 en 5 april komt er een visitatiepanel langs op de rechtenfaculteit. Dit is een onderdeel van de heraccreditatie van onze opleidingen. Elke 6 jaar wordt er gekeken of een opleiding goed functioneert. De 3e verdieping is daardoor beperkt bereikbaar.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

Heraccreditatie rechtenopleidingen

Eén keer in de 6 jaar worden alle universitaire opleidingen in Nederland beoordeeld. Dit jaar zijn onze rechtenopleidingen aan de beurt. Voor deze beoordeling krijgt de faculteit tussen 3 en 5 april bezoek van een panel met experts van andere universiteiten uit Nederland en België. Dit visitatiepanel zal gesprekken voeren met studenten en docenten uit alle opleidingen. 

Iedereen die betrokken is bij de voorbereiding ziet de visitatie met veel vertrouwen tegemoet, want we hebben mooie opleidingen waar we heel trots op zijn. Dat laten we graag aan het panel zien.’ We willen alle betrokken studenten alvast hartelijk danken voor hun medewerking en inzet.
Mireille van EechoudDecaan Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Wat merk je ervan?

De visitatie zal op de 3e verdieping van gebouw REC A plaatsvinden, waardoor de tussenruimte (inclusief de koffieautomaten en het dakterras) vanaf 2 april in de middag tot en met 5 april niet toegankelijk zullen zijn. Als je in deze periode op de 3e verdieping komt, bijvoorbeeld voor onderwijs, verzoeken we je rustig te zijn op de gang. Het panel houdt ook een inloopspreekuur op 3 april tussen 9:15-9:45 uur in REC A3.15. Dit staat open voor alle medewerkers en studenten die de kwaliteit van de opleidingen onder de aandacht van het panel willen brengen.

Bijdrage van studenten

Er is de afgelopen 1,5 jaar veel werk verzet om de visitatie voor te bereiden. Ook studenten zijn hierbij betrokken. Zo schreven studenten van iedere opleiding een ‘studentenhoofdstuk’ in de rapporten die het panel over iedere opleiding ontvangt. Ook zullen 6 tot 8 studenten per opleiding met het panel spreken.