Welke opleiding volg je?
Informatie

Actuele informatie over de demonstraties vind je op uva.nl/demonstratiesExterne link.

Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?
Informatie

Actuele informatie over de demonstraties vind je op uva.nl/demonstratiesExterne link.

Grassroots Science4all: Wat kun jij doen om diversiteit en inclusiviteit te bevorderen?

Gepubliceerd op 07-03-2024 12:00
Samen met jou wil de FNWI een inclusieve gemeenschap zijn waar iedereen zich welkom en gewaardeerd voelt. De FNWI zoekt daarnaast naar manieren om de diversiteit binnen onze gemeenschap te vergroten. Heb jij een idee om inclusiviteit te bevorderen of om diversiteit te vergroten? Dien je voorstel dan uiterlijk op maandag 8 april 2024 in.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

Wat houdt het in?

Je kunt financiële ondersteuning aanvragen voor verschillende soorten activiteiten, zoals een symposium, culturele of sociale activiteiten, PR-materiaal of een project met middelbare scholieren; verras ons!

We hechten in het bijzonder waarde aan initiatieven die een duurzame of overdraagbare impact hebben. Dat wil zeggen: projecten die niet alleen voor de betrokken individuen relevant zijn, maar waar de wijdere FNWI-gemeenschap, nu en in de toekomst, baat bij heeft. Denk bijvoorbeeld aan projecten die bijdragen aan het bewustzijn van diversiteit en inclusie binnen het onderzoek en onderwijs of inspirerende projecten die de diversiteit en inclusie aan de faculteit meer zichtbaar maken.

Stuur je projectvoorstel in!

Een beknopt voorstel moet bestaan uit:

  • Projectnaam
  • De aanvragers (studenten en/of medewerkers)
  • Projectbeschrijving (niet langer dan één pagina): wat is je doel, welke impact streef je na en hoe wil je dat bereiken?
  • Budget aanvraag met onderbouwing
  • Tijdpad

Het voorgestelde project moet een begin- en een einddatum hebben, waarna een kort verslag moet worden gemaakt over het verloop van het project en de gemaakte kosten. Het toegekende budget is alleen bedoeld voor materiele kosten, en niet voor personele kosten. Budget per project kan tussen de €500 en €5.000 liggen; het totaal beschikbare budget is €25.000.

Je voorstel wordt beoordeeld door de Grassroots commissie, die bestaat uit:

  • Decaan FNWI, Peter van Tienderen
  • Diversity officer FNWI, Boy Menist
  • Student aangedragen door de FSR

Heb je een voorstel stuur het dan uiterlijk op maandag 8 april 2024 naar Heleen Verlinde, h.e.w.verlinde@uva.nlExterne link. Aan haar kun je ook eventuele vragen stellen.