Welke opleiding volg je?
Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?

Edith Hooge nieuwe bestuursvoorzitter UvA

Gepubliceerd op 18-03-2024 10:00
De Raad van Toezicht (RvT) van de Universiteit van Amsterdam (UvA) heeft prof. dr. Edith H. Hooge benoemd tot voorzitter van het College van Bestuur. De benoeming is voor een periode van vier jaar en gaat in op 1 juni 2024. Hooge, hoogleraar ‘Boards and Governance in Education’ aan Tilburg University, is nu nog voorzitter van de Onderwijsraad.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

Edith Hooge volgt Geert ten Dam op, van wie de tweede zittingstermijn binnenkort afloopt. Per dezelfde datum wordt Hooge benoemd tot hoogleraar ‘Bestuur en beleid van onderwijs’ aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen.

‘Edith Hooge is een ervaren bestuurder met academische statuur’, licht RvT-voorzitter Marise Voskens toe. ‘Met haar visie, ervaring en verbindende kwaliteiten kan zij als voorzitter van het college en als teamspeler richting geven aan de koers van de UvA, mede gelet op de vele uitdagingen waar de universitaire wereld voor staat. Haar academische wortels liggen bij de UvA. Ook daarmee heeft zij een profiel dat goed bij onze universiteit past.’

Hooge is een ‘oude bekende’ in Amsterdam: zij studeerde Onderwijskunde aan de UvA en promoveerde, ook aan de UvA, op een onderzoek naar autonomievergroting en deregulering in het onderwijs. Van 2017 tot aan haar benoeming bij de Onderwijsraad in 2019 was zij lid van de Raad van Toezicht van de UvA; ze werd daartoe voorgedragen door de centrale medezeggenschapsraden.

‘Het is een eer om in deze functie benoemd te worden. Ik voel een grote betrokkenheid bij de UvA en was hier student, promovendus, medewerker en later toezichthouder. Daardoor kan ik mij verplaatsen in de perspectieven van verschillende belanghebbenden binnen de universiteit. Ik kijk ernaar uit met hen richting te geven aan de toekomst van de UvA’, aldus Hooge.

Over Edith Hooge

Edith Hooge werd in 2019 benoemd tot voorzitter van de Onderwijsraad, het onafhankelijke adviescollege voor regering en parlement op het terrein van onderwijs, onderwijsbeleid en -wetgeving. Daarnaast is zij sinds 2012 werkzaam als hoogleraar ‘Boards and Governance in Education’ bij TIAS, Tilburg University. Haar onderwijs en onderzoek gaan over beleid en governance in de onderwijssector. Voorafgaand aan haar hoogleraarschap in Tilburg was Hooge onder meer lector ‘School en Omgeving in de grote stad’ aan de Hogeschool van Amsterdam en lector ‘Corporate Governance’ aan Avans Hogeschool.