Welke opleiding volg je?
Informatie

Actuele informatie over de demonstraties vind je op uva.nl/demonstratiesExterne link.

Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?
Informatie

Actuele informatie over de demonstraties vind je op uva.nl/demonstratiesExterne link.

Diversiteit en inclusie presentatie

EB studenten geven advies over diversiteit en inclusie

Gepubliceerd op 14-02-2024
Hoe kunnen we Economie en Bedrijfskunde (EB) inclusiever maken? Dit is een vraag waar we sinds 2022 mee aan de slag zijn gegaan binnen de Universiteit van Amsterdam. De visie van onze studenten is belangrijk voor ons. Daarom werd er door de Commissie Diversiteit ruimte gemaakt voor een adviestraject over dit onderwerp.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

Studenten kregen de tijd om, onder begeleiding van hun mentor, met concrete adviezen te komen voor de organisatie. Die werden op woensdag 24 januari gepresenteerd.

Uit de presentaties van de studenten bleek dat er veel goed gaat, maar dat er ook nog verbetering mogelijk is. Er is onder andere behoefte aan ruimte voor ontmoeting tussen studenten met een Nederlandse en niet-Nederlandse achtergrond. Ook is het van belang dat het onderwerp diversiteit breder wordt getrokken: er wordt nu vaak gekeken naar de culturele achtergrond van studenten, terwijl ook gender en sociale klasse van belang zijn. Er waren ook positieve geluiden te horen: uit onderzoek bleek dat studenten met een multiculturele achtergrond de faculteit Economie en Bedrijfskunde over het algemeen een prettige studieomgeving vonden. Over één onderwerp waren de studenten het unaniem eens: diversiteit en inclusie moet vanaf het eerste jaar onder de aandacht worden gebracht.

Aanbevelingen studenten

De studenten die deel hebben genomen aan het adviestraject onderzochten verschillende aspecten van diversiteit en inclusie. Adél Seres en Ayush Mudunuru onderzochten hoe ontmoetingen tussen studenten van verschillende nationaliteiten beter konden worden gefaciliteerd. Zo willen zij de sociale kloof tussen de twee groepen overbruggen. Eén van de mogelijke oplossingen is een algoritme, dat studenten op basis van gezamenlijke interesses aan elkaar koppelt. Het algoritme dat ze voor dit doel hebben ontwikkeld wordt op dit moment getest. Op basis van de uitkomsten wordt het algoritme mogelijk toegepast in het eerstejaarsprogramma, omdat met name in dit jaar de studenten elkaar niet veel ontmoeten. Dat komt omdat Engelstalige en Nederlandstalige studenten in het eerste jaar in aparte werkgroepen worden ingedeeld. En juist in dit jaar kan er een mooie basis worden gelegd voor ontmoetingen.

Een andere student, Giulia Prischich, merkte op dat veel studenten een gebrek aan kennis hebben over de culturele waarden van medestudenten. Diversiteit werd gezien als een onderwerp dat te maken heeft met etniciteit en nationaliteit, en niet als een onderwerp dat ook raakt aan bijvoorbeeld gender of sociale klasse. Ze ontdekte dat er veel niet kloppende aannames werd gedaan over medestudenten, op basis van hun etniciteit of nationaliteit, zonder verder te kijken dan die kenmerken. Zo ontstaan er stereotypes. De oplossing? Prischich adviseert om in het lesprogramma Skills Connect, die verplicht is voor eerstejaarsstudenten, de discussie aan te gaan over de complexiteit van culturele waarden en normen.

Hoopvol

Hoewel er uit de onderzoeken blijkt dat er nog veel ruimte is voor verbetering, zijn er ook hoopvolle geluiden. Die komen bijvoorbeeld voort uit de analyse van Aliza Nyah Kaligis. Zij deed onderzoek naar het welbevinden van Nederlandse studenten met een multiculturele achtergrond. Op basis van dat onderzoek trok ze de conclusie dat de studenten over het algemeen tevreden zijn met de omgeving waarin ze studeren. Ze zijn het eens met de manier waarop de UvA met diversiteit en inclusie omgaat. Daarnaast brachten de ondervraagde studenten een advies uit: ze pleiten tegen bijeenkomsten die gericht zijn op studenten met een specifieke culturele achtergrond. Dit soort bijeenkomsten zouden juist bijdragen aan een verwijdering tussen studenten, terwijl toenadering het doel zou moeten zijn.

Vervolg

Diversiteit en inclusie blijft een agendapunt op de UvA. De Commissie Diversiteit zal ook in de toekomst studenten om input blijven vragen en de adviezen op de agenda van het bestuur zetten. We zetten alles op alles om een inclusieve leer- en werkomgeving te zijn.