Welke opleiding volg je?
Informatie

Actuele informatie over de demonstraties vind je op uva.nl/demonstratiesExterne link.

Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?
Informatie

Actuele informatie over de demonstraties vind je op uva.nl/demonstratiesExterne link.

Begroting voor 2024 definitief vastgesteld

Gepubliceerd op 16-04-2024 13:30
De begroting voor 2024 is definitief vastgesteld door het College van Bestuur nadat de Gezamenlijke Vergadering van de Centrale Ondernemingsraad (COR) en de Centrale Studentenraad (CSR) heeft ingestemd met de hoofdlijnen van de begroting.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

Hoofdpunten uit de begroting zijn o.a. extra geld voor de universiteit uit de rijksbijdrage en meer financiële ruimte voor uitgaven zoals extra personeel of huisvestingskosten. Lees het volledige nieuwsbericht op uva.nExterne linkl.