Welke opleiding volg je?
Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?

Amber den Hollander genomineerd voor UvA-scriptieprijs

Gepubliceerd op 21-06-2024
Amber den Hollander is voor haar onderzoek “Predicting Hospital Admission among Emergency Department Patients using Machine Learning” genomineerd voor de UvA-scriptieprijs namens de Faculteit der Geneeskunde. Zij is daarmee een van de zeven facultaire winnaars van de UvA-scriptieprijs.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

Ambers onderzoek is het sluitstuk van haar master Geneeskunde. ‘Dat mijn scriptie is beloond met een nominatie vind ik echt superleuk!’ lacht ze. 

Naast haar studie geneeskunde verdiepte Amber zich in artificial intelligence. ‘Na mijn bachelor Geneeskunde heb ik tijdens mijn wachttijd een jaar artificial intelligence (AI) gestudeerd. Na het afronden van mijn coschappen ben ik verdergegaan met AI studeren. Tijdens mijn wetenschappelijke stage wilde ik mijn kennis van AI en geneeskunde combineren, zo ben ik bij mijn huidige onderzoeksgroep/prof. dr. Prabath Nanayakkara terecht gekomen,’ vertelt Amber. ‘Mijn onderzoek richt zich op het verminderen van de druk op de spoedeisende hulp (SEH) met behulp van machine learning (ML).’ 

‘Soms liggen patiënten langer op de SEH dan nodig,’ vervolgt Amber. ‘Het doel van de studie was om met behulp van ML te voorspellen of patiënten op de SEH moeten worden opgenomen in het ziekenhuis. De ML-modellen zijn getraind op demografische gegevens van de patiënt, gegevens over de vitale functies, medicatie en data uit lab en radiologisch onderzoek. Mijn onderzoek wijst uit dat de modellen met de juiste set aan gegevens goede voorspellingen kunnen maken. Als je tijdig weet dat een patiënt moet worden overgeplaatst, kun je daar efficiënt op inspelen en houd je capaciteit vrij op de SEH.’

Inmiddels is Amber begonnen met haar PhD-onderzoek op de afdeling acute interne geneeskunde. ‘Ik ben bezig om het ML-model te verbeteren, zodat we het kunnen gaan implementeren in de kliniek. Daarnaast werk ik samen met mijn onderzoeksteam ook aan andere toepassingen van ML in de zorg.’  Op de vraag wat ze na haar PhD wil gaan doen, antwoordt Amber: ‘Het lijkt mij het leukst om AI-onderzoek en het werken in de kliniek te combineren. Zo ontdek je het beste hoe je de zorg echt kunt verbeteren met behulp van AI. Heel interessant.’ 

Uit de zeven facultaire winnaars kiest een jury wie de allerbeste UvA-scriptie heeft geschreven van 2024. De uiteindelijke winnaar van de UvA-scriptieprijs wordt bekend gemaakt tijdens de UvA Onderwijsdag op 22 oktober. 

Lees meer over de UvA-scriptieprijs 2024.Externe link