Welke opleiding volg je?
Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?
BG3

ALPHA zoekt nieuwe bestuursleden

Gepubliceerd op 11-06-2024
Het Algemeen Platform Humaniora Amsterdam (ALPHA), de faculteitsvereniging voor studentenverenigingen en tijdschriften van de Faculteit der Geesteswetenschappen aan de UvA, is op zoek naar nieuwe bestuursleden.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

ALPHA stimuleert onderlinge samenwerking tussen studentenverenigingen en tijdschriften en ondersteunt haar leden met een financiële bijdrage. ALPHA is daarmee de schakel tussen de UvA en de verenigingen en tijdschriften. Meerdere keren per jaar vinden er vergaderingen van de algemene raad en de tijdschriften plaats, waarbij de nadruk ligt op het verdelen van subsidies. Daarnaast organiseert het bestuur activiteiten waarbij de FGw-besturen elkaar beter kunnen leren kennen en heeft ALPHA het voorrecht om een nieuwjaarsgala te organiseren voor alle FGw-studenten.

We zijn op zoek naar een voorzitter, secretaris en penningmeester voor het nieuwe bestuur. De voorzitter is het gezicht van de vereniging met verantwoordelijkheden zoals het voorbereiden en leiden van de vergaderingen en het behouden van overzicht. De secretaris notuleert tijdens de vergaderingen, houdt de e-mail bij en verzorgt de nieuwsbrief. De taken van de penningmeester bestaan uit het opstellen van de begroting en de realisatie hiervan, het beoordelen van subsidieaanvragen en het bijhouden van de boekhouding.

Naast de persoonlijke visie van elk bestuurslid worden er tijdens de vergaderingen alternatieve onderwerpen besproken die door het hele bestuur worden besproken en besloten. Dit gaat vooral over de mogelijkheden voor (individuele) hulp, retentie bij de UvA en het mede-organiseren van de Warme Welkom Week in september.

Heb je al eerder een bestuursjaar meegemaakt en ben je bang dat ALPHA ook veel tijd gaat kosten? Maak je geen zorgen, want naast de verplichte vergaderingen (slechts ongeveer 7 per jaar) en een bestuursvergadering eens in de twee weken, heb je slechts ongeveer een uur per week nodig voor je eigen individuele taken, afhankelijk van je positie binnen het bestuur.

Heb je interesse in een bestuursfunctie? Vul dan dit Google-formulierExterne link in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op. Als je vragen of twijfels hebt, stuur dan een e-mail naar alpha-fgw@uva.nlExterne link zodat we al je vragen kunnen beantwoorden.