Welke opleiding volg je?
Informatie

Actuele informatie over de demonstraties vind je op uva.nl/demonstratiesExterne link.

Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?
Informatie

Actuele informatie over de demonstraties vind je op uva.nl/demonstratiesExterne link.

Afstuderen zonder cijfers

Gepubliceerd op 27-02-2024
Een diploma ophalen zonder cijfers. Lucas Grinwis gaat dit binnenkort doen. Hij is van de eerste lichting studenten aan de master Geneeskunde die in 2021 is gestart met programmatisch toetsen. In plaats van een cijfer krijgen de coassistenten van hun begeleiders inhoudelijke feedback op hun vaardigheden. Hoe beviel deze methode?
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

Hoe was die eerste periode?
“In het begin voelde het als een testfase. Voor ons, studenten, was het nieuw, maar ook voor de leerwerkplekken en de begeleiders. De opleiding heeft er veel energie gestoken om de nieuwe manier van toetsen ook bij de werkplekken bekend te krijgen. Maar omdat wij de eerste groep waren hebben vooral de groepen na ons daar profijt van gehad. Gaandeweg wisten we gelukkig ook beter wat we moesten doen. Maar welke leermethode er ook is, de eerste keer als coassistent in een zaal met ervaren artsen blijft indrukwekkend. Dat zal voor de nieuwe studenten niet anders zijn. En ook zij zullen hun weg moeten vinden. Na een paar weken heb je pas door hoe het werkt.”

Wat vind je van leren zonder cijfers?
“Het huidige systeem vind ik laagdrempeliger dan de coschapsboekjes die er voorheen waren. Doordat je elke dag bezig bent met ‘wat wil ik leren’ en daar feedback op te vragen, ben je niet bezig met 'hoe zorg ik ervoor dat ik een hoog cijfer krijg'. Het cijfer was ook vaak afhankelijk van hoe je interactie met de begeleider was. Een 7 was standaard. Nu heb je het over de inhoud met je begeleider. Je krijgt ook een beter beeld van je voortgang en je wordt meer gedwongen om alle facetten van het vak onder de knie te krijgen. Zoiets als lastige gesprekken met patiënten voeren is een verplicht leerdoel, daar kon je in de oude situatie wellicht wat makkelijker onderuit komen.”

Wat zou er nog kunnen worden verbeterd?
“Ik zou het zelf fijn vinden als er per coschap kan worden gezegd: ‘je hebt het gehaald’. Dat geeft duidelijkheid. Nu heb je pas na een langere periode duidelijkheid, wanneer de portfoliocommissie een advies heeft gegeven. En het zou fijn zijn als we minder feedbackformulieren hoeven in te vullen. Want je wil aan het einde ook niet bezig zijn met welke formulieren je nog moet afronden.”

Heb je nog tips voor studenten?
“In het programma zijn er verplichte vaardigheden waar je feedback over moet ophalen. Het is aan te raden om vooraf te bepalen tijdens welk coschap je dat wil doen. Sommige acute situaties kun je bijvoorbeeld alleen op een SEH oefenen. Het levert stress op als je zo’n moment nog niet hebt gedaan en het coschap al is geweest. Verder was ik in het begin huiverig om feedback te vragen. Maar ik ben maar weinig mensen tegengekomen die geen feedback wilde geven. Dat was dus een irreële angst.”