Welke opleiding volg je?
Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?

Vraag nu jouw basisbeurs aan

Gepubliceerd op 20-06-2023
Als je na de zomer doorgaat met je studie aan de UvA (of een andere hoger onderwijsinstelling), heb je vanaf september misschien recht op een basisbeurs.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

Je moet deze beurs nog wel zelf aanvragen bij DUOExterne link. Dat is zo geregeld. Als je hem voor 1 september aanvraagt, dan weet je zeker dat je de eerste betaling al eind september krijgt.

De basisbeurs

De basisbeurs is net als de aanvullende beurs en het studentenreisproduct een gift als je binnen 10 jaar je diploma behaalt. Hoeveel je kunt krijgen, hangt af van je woonsituatie. Als je thuiswonend bent krijg je €110,30 per maand, als je uitwonend bent € 439,20 per maand (€ 274,90 basisbeurs + € 164,30 tijdelijke verhoging door de koopkrachtmaatregel voor studiejaar 2023-2024). 

Aanvragen

Vraag de basisbeurs nu aan op duo.nl/stufi2023Externe link. Daar vind je ook meer informatie en de voorwaarden.