Welke opleiding volg je?
Informatie

De openingstijden van de UB op 18, 19 en 20 mei kunnen afwijken. Ga naar uva.nl/studieplekExterne link voor actuele informatie.

Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?
Informatie

De openingstijden van de UB op 18, 19 en 20 mei kunnen afwijken. Ga naar uva.nl/studieplekExterne link voor actuele informatie.

Vice-decaan Lex Kaper: “We streven naar kleinschalig onderwijs en meer interactie tussen studenten”

Gepubliceerd op 10-01-2023 16:35
Deze maand kun je de Nationale Studenten Enquête (NSE) weer in je mailbox verwachten. Jaarlijks worden bijna alle studenten in het Nederlandse hoger onderwijs uitgenodigd om hun mening te geven over hun opleiding en universiteit. Studenten Heleen Mulder (Physics & Astronomy) en Nedim Bjelic (Informatiekunde) gingen in gesprek met vice-decaan Lex Kaper over onderwijskwaliteit op de FNWI.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

Hybride onderwijs

Uit de resultaten van de NSE van 2022 bleek dat, ondanks dat corona ook dit jaar nog een grote rol speelde bij de manier waarop onderwijs gegeven werd, de tevredenheid onder studenten vrijwel gelijk bleef aan vorig jaar. 71% van de Nederlandse studenten zegt dat ze (zeer) tevreden te zijn met hun opleiding. Nedim: “We willen het hebben over de effecten van corona en het hybride onderwijs dat daaruit volgde. Blijft er iets hangen van dat hybride onderwijs?”

Lex: “Door corona zijn we gedwongen om ons onderwijs op een hele nieuwe manier in te steken. Neem nu bijvoorbeeld het concept hoorcollege. In hoeverre moet dat op die manier? Je kunt bijvoorbeeld ook gebruik maken van filmpjes die studenten in hun eigen tijd kunnen bekijken en die als voorbereiding op een college kunnen worden gebruikt.”

Heleen: “Hoe gaan jullie dan om met het gemis van het sociale aspect bij hybride onderwijs?”

Lex: “Daar zitten twee kanten aan. Aan de ene kant denk ik dat het belangrijk is dat studenten tijdens een hoorcollege kennis maken met de academicus/hoogleraar als rolmodel. Verder denk ik dat studenten veel van elkaar leren, en dat lukt het beste bij fysiek onderwijs. Studenten worden gestimuleerd om samen te werken, om samen over (wetenschappelijke) problemen te praten. Aan de andere kant heeft de docent bij online onderwijs meer individuele aandacht voor studenten. Die ziet alle studenten met hun naam eronder in een online omgeving en kan ze dus ook persoonlijker aanspreken. Daarnaast kunnen er online aparte, kleinere, groepen gemaakt worden. Maar het staat als een paal boven water dat student-student interactie heel belangrijk is. Deze interactie willen we versterken door kleinere werkgroepen en student labs, die we nu aan het opzetten zijn. We streven als UvA naar kleinschalig onderwijs en hebben dat bij de FNWI al voor een belangrijk deel ingericht. We hebben al het beleid dat we met werkgroepen van 25 studenten proberen te werken.”

Studeerbaarheid

Ondanks dat studenten in de NSE 2022 een goede score uitdeelden aan studeerbaarheid ervaren veel studenten toch studiedruk. Nedim: “Zijn er plannen om studiedruk te verlichten en daarmee studeerbaarheid te verbeteren?”

Lex: “Als je het over een langere periode bekijkt zijn er echt positieve veranderingen geweest. Toen ik begon met college geven, zo’n 25 jaar geleden, was er nog weinig context. Nu zit je vak in een bepaalde leerlijn, horen daar vaardigheden bij en bepaal je wat er precies getoetst gaat worden. De studeerbaarheid is verbeterd door het professioneler in te richten dan dat we dat vroeger deden.  Onze rendementen zijn natuurlijk nog steeds lager dan het zou moeten. Volgens mij is de “eis” dat na 4 jaar 80% van de bachelor studenten afgestudeerd moet zijn. Wij zitten, uit mijn hoofd, rond 70%. Dat is niet per se heel slecht, maar aan de andere kant is er natuurlijk ook nog een stuk uitval aan het begin. Daarom hebben we matching, dan wordt er al in het voortraject gekeken of de student wel geschikt is om die opleiding te gaan doen en kan de student daar ook zelf achter komen.”

Groei in studentenaantallen

Ook over docenten waren studenten in de NSE 2022 erg positief, ondanks de werkdruk die lijkt toe te nemen. Minister Robbert Dijkgraaf maakte afgelopen zomer 300 miljoen euro vrij voor het hoger onderwijs, deels om de werkdruk onder docenten te verminderen. Heleen: “Zijn er al specifieke plannen van de faculteit om dat geld te besteden?”

Lex: “Dat gaat uiteindelijk via de toekenning van gelden onder de universiteiten. De werkdruk is natuurlijk hoog geweest, zeker in corona-tijd. Bij ons aan de faculteit heb je twee groepen docenten. Aan de ene kant docenten die bij de wetenschappelijke onderzoeksinstituten hun werk doen, die zijn zowel docent als onderzoeker. Aan de andere kant docenten die zich alleen met onderwijs bezighouden. Tijdens de corona-tijd was het voor veel docent-onderzoekers mogelijk om in te leveren op het onderzoek en extra tijd voor hybride onderwijs vrij te maken. Docenten die al hun uren aan onderwijs besteden, hadden die marge niet. Om hun werkdruk te verminderen zijn toen extra mensen aangesteld. Daarnaast hebben we vanaf 2015 al een enorme groei gekend in studentenaantallen. Die instroom is nooit helemaal gecompenseerd met menskracht in het onderwijs. Door corona hebben we weer een extra tik gehad. Maar je kunt het ook positiever formuleren: het is heel knap hoe onze mensen dat allemaal hebben opgevangen de afgelopen 2,5 jaar.”

Lees meer over de Nationale Studenten Enquete 2023Externe link