Welke opleiding volg je?
Informatie

Actuele informatie over de demonstraties vind je op uva.nl/demonstratiesExterne link.

Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?
Informatie

Actuele informatie over de demonstraties vind je op uva.nl/demonstratiesExterne link.

Vermijd deelname aan commerciële selectie appgroepen

Gepubliceerd op 17-07-2023
Er zijn appgroepen in omloop die zich richten op (aankomend) studenten van de Faculteit der Geneeskunde (UvA). Deze appgroepen zijn opgezet door commerciële partijen. De appgroepen en de inhoud daarvan vallen volledig buiten de verantwoordelijkheid van de faculteit. Het gebruik hiervan is op eigen risico. We raden iedereen af om hier gebruik van te maken.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

Een aantal commerciële trainingsbureaus probeert via appgroepen te communiceren met deelnemers aan de selectie Geneeskunde. Deze appgroepen evolueren vervolgens tot appgroepen voor huidige studenten. Er vindt echter geen beheer in deze groepen plaats. Dit kan leiden tot onjuiste en soms zelfs grensoverschrijdende berichten.

De Faculteit der Geneeskunde heeft geen relatie tot deze aanbieders en de appgroepen. Er wordt vanuit de faculteit niet via WhatsApp met studenten/studiekiezers gecommuniceerd.

Contact

Voor vragen over de selectie kun je op deze contactpaginaExterne link terecht. Studenten kunnen met vragen over hun opleiding contact opnemen met de Onderwijsbalie.