Welke opleiding volg je?
Informatie

Actuele informatie over de demonstraties vind je op uva.nl/demonstratiesExterne link.

Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?
Informatie

Actuele informatie over de demonstraties vind je op uva.nl/demonstratiesExterne link.

Student geeft presentatie

EB-studenten werken aan diversiteits- en inclusieprojecten

Gepubliceerd op 15-11-2023
Sinds september van dit jaar werken verschillende studenten aan door studenten geleide diversiteits- en inclusieprojecten. Ze kregen de kans om hun eigen ideeën voor te stellen en uit te werken om het diversiteits- en inclusiebeleid bij Economie en Bedrijfskunde (EB) te helpen realiseren. We spraken met Ayush (18), Aliza (19) en Giulia (20) over de projecten en waarom ze juist dit onderwerp kozen.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?
Ayush Mudunuru

Ayush Mudunuru (18), Bachelor Business Analytics

‘Mijn team en ik werken momenteel aan de ontwikkeling van een matching-algoritme. Het doel is om dat algoritme te gebruiken om internationale en Nederlandse studenten aan elkaar te koppelen, zodat zij leuke activiteiten met elkaar kunnen ondernemen. Op die manier kunnen we de interactie tussen deze groepen vergemakkelijken.'

'We kozen dit onderwerp omdat we geloven dat het zowel internationale als Nederlandse studenten kan helpen hun plek te vinden en zich meer thuis te voelen aan de UvA. Als gevolg daarvan hopen we de kloof tussen Nederlandse en internationale studenten te overbruggen.’

Aliza Nyah Kaligis

Aliza Nyah Kaligis (19), Bachelor Business Administration

‘Het project waar ik aan werk richt zich op Nederlandse studenten met een multiculturele achtergrond. Bovendien wordt onderzocht wat het beeld is van de UvA en de faculteit Economie en Bedrijfskunde bij potentiële Nederlandse studenten met een multiculturele achtergrond.’

‘Diversiteitsonderzoek richt zich voornamelijk op internationale studenten. Daarom wilde ik graag meer onderzoek doen naar deze specifieke groep studenten.’

Giulia Prischich

Giulia Prischich (20), Bachelor Business Administration

‘Mijn onderzoek gaat over etniciteit en cultuur. Het doel is om mensen te informeren over de verschillen tussen cultuur en etniciteit en hen aan te moedigen geen aannames te doen over iemands waarden op basis van hun uiterlijk.’

‘Ik was geïnteresseerd in het doen van een diversiteitsproject vanwege mijn persoonlijke ervaring. Ik ben opgegroeid in een vrij etnisch homogene omgeving en ben wel eens lastiggevallen omdat ik een gemengde achtergrond heb. Ik herinner me niet dat mijn scholen in Italië ooit echt bezig waren met het bevorderen van diversiteit of inclusie. Daarom vind ik het juist zo betekenisvol dat de UvA wel de mogelijkheid biedt om hier onderzoek naar te doen. Ik ben blij dat we de kans krijgen om aan onze eigen ideeën te werken.’

EB Diversiteitscommissie

De door studenten geleide diversiteits- en inclusieprojecten zijn een initiatief van de EB diversiteitscommissie. De commissie fungeert als klankbord en kan initiatieven voorstellen en advies geven over diversiteit. Alle studenten presenteren hun bevindingen tijdens het afsluitende evenement op 24 januari, dat openbaar toegankelijk zal zijn.