Welke opleiding volg je?
Informatie

De openingstijden van de UB op 18, 19 en 20 mei kunnen afwijken. Ga naar uva.nl/studieplekExterne link voor actuele informatie.

Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?
Informatie

De openingstijden van de UB op 18, 19 en 20 mei kunnen afwijken. Ga naar uva.nl/studieplekExterne link voor actuele informatie.

Studenten Anouk en Jord zetten zich in voor dyslectische FNWI-studenten

Gepubliceerd op 26-01-2023 10:59
Volgens artikel 26 van de mensenrechten heeft iedereen recht op toegankelijk onderwijs. Toch is dit niet altijd vanzelfsprekend. Gedurende 2023 zetten twee studenten zich in voor de situatie van dyslectische studenten binnen onze faculteit.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

Anouk Kreuger (tweedejaars masterstudent Forensic Science, Bsc. Biomedische Wetenschappen) en Jord Muffels (tweedejaars GRAPPA en commissaris onderwijs bij NSA) kregen een budget voor hun idee, dat werd ontwikkeld tijdens het mastervak Science Connect, binnen het leertraject Professionele Vaardigheden. Het doel van de campagne is om studenten bewust te maken van de impact van tekstlettertypes en lay-outs van documenten, met name tijdens tentamens. Zij worden hierbij begeleid door het Student Impact Center (SIC).  

Anouk en Jord over hun plannen: “Het is een bekend gegeven; zodra de reguliere tijd bij tentamens voorbij is, staat iedereen op om hun papieren in te leveren en een gesprekje te voeren met de docenten of medestudenten. Maar wat mensen zich vaak niet realiseren is dat dit invloed heeft op studenten met dyslexie. Ze hebben recht op extra tijd, maar door de drukte kunnen ze die niet effectief benutten. Het half uur wordt misschien maar een kwartier. Hoe kunnen we leerlingen met dyslexie toch ondersteunen? We hebben een eenvoudige oplossing: maak de vorm van het examen dyslexievriendelijk.” 

Dyslexievriendelijk format

“Uit onderzoek van Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD) en Expertise Centrum Inclusief Onderwijs (ECIO) is gebleken dat er een dyslexievriendelijk format is dat het begrijpend lezen verbetert en dus meer voldoet dan extra tijd alleen. Dit format bestaat uit een specifiek lettertype en lettergrootte en het gebruik van spatiëring en witregels. Het vermindert daarmee ook de stress die leerlingen ervaren. Met ons project willen we zowel studenten als docenten ervan bewust maken dat deze eenvoudige oplossing voor veel studenten (volgens het examenbureau ongeveer 900 studenten op de FNWI) grote impact kan hebben. Deze periode starten we daarom een bewustwordingscampagne. We zijn er immers van overtuigd dat met kleine veranderingen toch veel hulp geboden kan worden.”

We gebruiken cookies

Accepteer alle cookies om deze video te kunnen zien

Wil je deelnemen aan het onderzoek van Anouk en Jord, vul dan de enquêteExterne link in. Als je vragen of opmerkingen hebt, aarzel dan niet om contact met ze op te nemen via a.kreuger@uva.nlExterne link of j.muffels@uva.nlExterne link.