Welke opleiding volg je?
Informatie

Actuele informatie over de demonstraties vind je op uva.nl/demonstratiesExterne link.

Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?
Informatie

Actuele informatie over de demonstraties vind je op uva.nl/demonstratiesExterne link.

Sofia Frumkina (Facultaire Studentenraad) over sociale veiligheid bij Economie en Bedrijfskunde

Gepubliceerd op 18-04-2023 16:52
Bij UvA Economie en Bedrijfskunde (EB) vinden we een veilige studieomgeving en een positief academisch klimaat belangrijk. Dit is iets wat we samen creëren: studenten en docenten.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?
Sofia Frumkina

We spraken over dit onderwerp met Sofia Frumkina, vice-voorzitter van de Facultaire Studentenraad (FSR).

Wat is jouw connectie met sociale veiligheid?

Bij de FSR ben ik de dossierhouder voor toegankelijkheid, mentale gezondheid en sociale veiligheid. Ik zet me ervoor in dat medestudenten bij EB precies weten waar ze terecht kunnen als ze hulp nodig hebben bij deze onderwerpen. EB-studenten kunnen altijd contact met ons opnemen om te praten over sociale veiligheid. Dankzij onze nauwe contacten binnen de organisatie weten wij precies welke ondersteunende diensten voor hen beschikbaar zijn.

Hoe kunnen we samenwerken om een veilige studieomgeving te creëren en te behouden?

Het sleutelwoord is respect, en respect gaat beide kanten op. Zowel tussen studenten als docenten als tussen studenten onderling. In een veilige studieomgeving waar mensen elkaar respecteren, voelt iedereen zich op zijn gemak om zijn mening te delen.

Mijn ervaring is dat dit vaak goed gaat bij EB, maar het is belangrijk om aandacht te blijven besteden aan sociale veiligheid en respect voor elkaar. Dit is essentieel voor docenten om zich veilig te voelen om les te geven en voor studenten om zich veilig te voelen om te leren.

Wat is jouw advies aan studenten die mogelijk ongewenst gedrag zien of ervaren?

Ongewenst gedrag kan leiden tot stress en psychologische of fysieke symptomen, dus het is cruciaal om de situatie met iemand te bespreken voordat de zaken uit de hand lopen. Mijn eerste advies is daarom om er met iemand over te praten. Houd het niet voor jezelf. Je kunt het bespreken met je docent, maar je kan ook naar de studieadviseurs, vertrouwenspersonen of de ombudsfunctionaris gaan. Deze gesprekken zijn altijd vertrouwelijk. Als je met een medestudent wilt praten, is het goed om te weten dat je altijd contact met ons kunt opnemen.

Wil je contact opnemen met de FSR? Bezoek de FSR op de Roeterseilandcampus (E0.06) of neem contact met ons op via fsr.feb@gmail.comExterne link.