Welke opleiding volg je?
Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?

Slimmer collegejaar zorgt voor meer rust

Gepubliceerd op 18-04-2023 18:27
Meer rust voor studenten en docenten: de UvA doet mee aan pilots voor ‘Een slimmer collegejaar’
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

Vergeleken met omringende landen is het Nederlandse studiejaar intensief en lang. Dit leidt tot een hoge werkdruk bij studenten en docenten. Hoe kunnen we meer rust en ruimte creëren, zonder dat de kwaliteit van ons onderwijs achteruit gaat? De UvA doet mee aan drie pilotprojecten voor ‘Een slimmer collegejaar’. 

Een slimmer collegejaar

Het rapport ‘Een slimmer academisch jaar’Externe link van de Jonge Akademie vormt de aanleiding voor een landelijk onderzoek van het ministerie van OCW. De komende vier jaar gaan 15 hoger onderwijsinstellingen samen kijken naar het inrichten van een slimmer collegejaar. Minister Dijkgraaf stelt €12,7 miljoen beschikbaarExterne link. Op 28 maart werd het startsein gegeven tijdens de landelijke kick-off bij de UvA.

De UvA doet mee aan 3 pilotprojecten

Onder opleidingen van de UvA is er grote belangstelling. In de pilots werken verschillende opleidingen interdisciplinair samen.

Pilot 1: Reflectie en oefening ombouwen curricula

In deze pilot experimenteren opleidingen van de Faculteit Maatschappij en Gedrag (FMG), de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI) en het Amsterdam University College (AUC) met een slimmere indeling van het collegejaar. Levert een andere indeling van de 8-weekse collegeblokken meer rust en ruimte op?

Pilot 2: Waardering blended learning

Vanuit de FMG en de FNWI onderzoeken opleidingen mogelijkheden om automatisering en artificial intelligence (AI) in te zetten bij toetsing. Voor docenten vermindert dit de nakijkdruk. Studenten kunnen profiteren van meer afwisselende toetsvormen, objectief vergelijkbare beoordelingen en een snellere uitslag van toetsresultaten. Opleidingsdirecteur Erwin van Vliet van het Swammerdam Institute for Life Sciences vertelde bij NOS Radio 1 over een lopend experiment (3:16:40).

Naar de uitzendingExterne link

Pilot 3: Opleidingen scannen op knelpunten voor studenten en docenten

Wanneer verschillende cursussen tegelijkertijd voor piekbelasting zorgen, kunnen studenten en docenten in de knel komen. Deze derde, integrale pilot kijkt naar de algemene studeerbaarheid, doceerbaarheid en organiseerbaarheid van opleidingen. Opleidingen van de Faculteit Maatschappij en Gedrag (FMG), de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) en Faculteit der Geesteswetenschappen (FGW) ontwikkelen een scan om knelpunten te analyseren.

Studenten en medewerkers worden nauw betrokken

UvA-projectleider Alexandra Schouten-Voskamp: 'We zullen studenten en medewerkers intensief betrekken. Dat is van essentieel belang om de ambities van "Een slimmer collegejaar" waar te maken. Ik nodig iedereen graag uit om met ons mee te denken.'

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Alexandra Schouten-VoskampExterne link (Academische Zaken.