Welke opleiding volg je?
Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?

Protest Amsterdam Autonomous Coalition op Roeterseiland Campus

Gepubliceerd op 16-05-2023 19:39
Update dinsdag 17 mei: het protest is gisteren aan het einde van de avond beëindigd. Nadat we de deelnemers gevraagd hadden om te vertrekken, deed het merendeel dat vrijwillig. Helaas hadden we toch ondersteuning nodig van de politie voor degenen die niet wilden vertrekken.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

Tijdens dit protest is o.a. opgeroepen om de banden met de fossiele industrie te verbreken. Het College van Bestuur heeft dinsdagmiddag met deelnemers van het protest gesproken. De UvA voelt de urgentie van de klimaatcrisis en deelt de zorgen van studenten en medewerkers. Het onderwerp speelt en leeft binnen de UvA en we snappen waarom deze en andere groepen hier aandacht voor vragen. Als universiteit hebben we een bijzondere verantwoordelijkheid en daarom hebben we sinds enkele jaren een breed duurzaamheidsbeleidExterne link gericht op onderzoek, onderwijs en op onze eigen ecologische footprint.

Daarnaast kondigde de UvA in februari aan geen nieuwe onderzoekssamenwerkingen aan te gaan met bedrijven uit de fossiele industrie totdat hierover een UvA-brede dialoog heeft plaatsgevonden. Afgelopen maandag vond er een constructieve dialoog plaats op Science Park. Op 6 en 12 juni worden de sessies voortgezet op Roeterseiland en het Universiteitskwartier. Alle studenten en medewerkers zijn uitgenodigd deel te nemen aan de dialoogsessies. Meld je hier aan.Externe link  

Berichtgeving van 16 mei

Studenten en klimaatactivisten van het collectief ‘Amsterdam Autonomous Coalition’ protesteren vandaag in het ABC-gebouw op de Roeterseilandcampus. Onder het doel Decolonize, Democratize, Decarbonize 'reclaimen’ de activisten van Amsterdam Autonomous Coalition de universiteit. De groep heeft de eisen nog niet bekendgemaakt bij het bestuur maar online eist het onder meer dat het hoger onderwijs de banden verbreekt met de fossiele industrie. Eerder waren er ook protesten bij de Universiteit Utrecht, Erasmus Universiteit Rotterdam, TU Delft en Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp.

‘Samen met de decaan van de Faculteit Maatschappij & Gedrag ben ik net even bij ze langsgegaan Er hangen enkele spandoeken en op dit moment kan het onderwijs en onderzoek gewoon doorgaan', vertelt Jan Lintsen, vicevoorzitter College van Bestuur. ‘Binnen de UvA discussiëren we met elkaar over de vraag of universiteiten zouden moeten samenwerken met de fossiele industrie, en zo ja, onder welke voorwaarden. Het geluid van deze studenten sluit daarbij aan en wordt zeker gehoord’.

Tijdelijk geen nieuwe samenwerkingen 

In februari van dit jaar besloot de UvA voorlopig geen (nieuwe) onderzoekssamenwerkingen met Shell Externe linkof soortgelijke bedrijven aan te gaan. Het College van Bestuur gaat hierover eerst het gesprek aan met studenten en medewerkers. ‘We voelen de urgentie van de klimaatcrisis en delen de zorgen. Het onderwerp speelt en leeft binnen de UvA en we snappen waarom deze en andere groepen hier aandacht voor vragen. Daarom willen we eerst een UvA-brede dialoog hierover, om gezamenlijk tot nieuw beleid te komen.’

Dialoogsessies

In sessies verspreid over de campussen vindt dat gesprek plaats. De eerste bijeenkomsten vonden online op 29 maart plaatsen live op 15 mei (FNWI). De andere sessies zijn op 6 juni (REC) en 12 juni (Universiteitskwartier). Lintsen: ‘Elke student of medewerker van de UvA is welkom. Alle argumenten uit verschillende kanten van de UvA zijn nodig om een zorgvuldige afweging te maken over met wie we samenwerken en waarom. Het is dus ongelooflijk belangrijk om nu je stem te laten horen.’

Lopende onderzoeksprojecten

De UvA is betrokken bij vier projecten waar ook Shell één van de financiers is. Het zijn onderzoeken gericht op schone energie, betere analysemethoden, of een beter milieu. We werken niet aan het bevorderen van het gebruik van fossiele brandstoffen en de UvA doet geen onderzoek naar fossiele brandstoffen. In een brief in antwoord op een petitie is eerder een uitgebreide toelichting gegeven over de samenwerking met andere universiteiten en partners naar manieren om de transitie naar andere bronnen van energie te versnellen. Verbeek: ‘De samenwerking met externe partijen is altijd op onze voorwaarden waarbij de academische vrijheid, onafhankelijkheid en integriteit nooit in het geding mogen zijn. Lees hier de brief in een eerder interview met vicevoorzitter College van Bestuur Jan LintsenExterne link.

Protesteren mag, overnachten op UvA-locaties niet

Protesteren en demonstreren mag altijd, maar overnachten op UvA-locaties is volgens de huisregels niet toegestaan. Er wordt daarom bij een protest of kortstondige bezetting van een ruimte altijd gevraagd om aan het eind van de dag de ruimtes weer vrij te maken.

Eventuele updates worden hier geplaatst.