Welke opleiding volg je?
Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?

Overzicht van all-gender toiletten beschikbaar

Gepubliceerd op 23-10-2023 16:10
Op deze site vindt je nu een overzicht van de all-gender toiletten per UvA-locatie. Hiermee willen we de toiletten beter vindbaar en herkenbaar maken.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

De all-gender toiletten zijn toegankelijk voor iedereen, onafhankelijk van hoe je jezelf identificeert of omschrijft. 

Gebaseerd op jullie mening

Uit een onderzoek onder UvA-studenten en -medewerkers via het UvA-panel bleek dat een meerderheid van hen niet weet waar de all-gender toiletten zijn. Dit kan een belemmering vormen als je er gebruik van wil maken.

Tijdens het onderzoek hebben we de deelnemers ook gevraagd welk logo hun voorkeur heeft voor de all-gender toiletten. Een ruime meerderheid koos voor een logo met toiletpot, omdat ze dit logo duidelijk en neutraal vonden. Daarom wordt vanaf start studiejaar 2023 / 2024 dit logo gebruikt bij all-gender toiletten op het Universiteitskwartier, zodat deze goed te herkennen zijn.

Faciliteiten voor iedereen

De realisatie van all-gender toiletten betekent niet dat de gescheiden mannen- en vrouwentoiletten zullen verdwijnen. Op alle locaties blijven gescheiden toiletten beschikbaar voor mensen die hier gebruik van willen maken.

De aanwezigheid van all-gender toiletten op alle UvA-locaties is een belangrijke stap waar veel (verenigingen en organisaties van) studenten en medewerkers zich voor hebben ingezet. Samen met deze betrokkenen blijven we ook in de toekomst werken aan een zo toegankelijk en inclusief mogelijke universiteit.

Locaties van all-gender wc’s

Een up-to-date overzicht van de aanwezige all-gender toiletten vind je op de pagina all-gender toiletten.