Welke opleiding volg je?
Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?

Ons grondrecht: recht op privacy

Gepubliceerd op 25-01-2023 16:24
Op 28 januari herinnert de Dag van de Privacy ons aan een van onze grondrechten: het recht op privacy. Het beschermen van privacy is fundamenteel voor de UvA. Het speelt een belangrijke rol in het creëren van een veilige en prettige leer- en werkomgeving waar een respectvolle omgang met elkaar het uitgangspunt is. De komende periode besteden we extra aandacht aan Privacy in het Onderwijs.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

Privacy in onderwijs

Alleen als je privacy goed geborgd is, kun je je vrij voelen om je eigen mening te uiten of juist daarmee te experimenteren zonder bang te zijn voor consequenties. Privacy is dus een randvoorwaarde voor goed onderwijs en intellectuele vrijheid. In het onderwijs worden veel persoonsgegevens verzameld en  verwerkt. Als student kun je ook te maken hebben met het verwerken van persoonsgegevens, bij bijvoorbeeld respondenten van onderzoek. Denk bij verwerken van gegevens aan onder andere vastleggen, ordenen, opslaan of wijzigen.

Wist je dit?

De Dag van de Privacy werd voor het eerst gehouden in 1980, als een initiatief van de Internationale Federatie voor de Rechten van de Mens. Het doel van de dag is om mensen bewust te maken van de waarde van hun privacy en de manier waarop het door verschillende organisaties en bedrijven wordt gebruikt en misbruikt.

Waarom is een zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens  belangrijk?

Een onzorgvuldige verwerking kan bijvoorbeeld leiden tot een datalek en dat kan grote gevolgen hebben voor de betrokkenen. Denk bijvoorbeeld aan gevoelige gegevens die ‘op straat liggen’ of internetcriminelen die met buitgemaakte persoonsgegevens identiteitsfraude kunnen plegen. Daar hebben ze alleen maar de combinatie van studentnummer, naam en foto voor nodig. Als de verwerking van de persoonsgegevens zorgvuldig gedaan wordt, draagt het dus een steentje bij aan veilig werken en studeren, logisch en verstandig om hier veel aandacht aan te besteden.

Gratis webcamcovers

Op Roeterseiland worden rond de Dag van de Privacy webcamcovers uitgedeeld. Zo heb je als student ook zelf de keuze wie je mee wilt laten kijken als je online bent. Het maakt je bewust van je eigen privacy.