Welke opleiding volg je?
Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?
Afbeelding Nationale Studenten Enquete

NSE 2023: UvA-studenten scoren de UvA 3,86 uit 5

Gepubliceerd op 01-06-2023 15:19
De resultaten van de Nationale Studenten Enquête 2023 zijn bekend! Ruim 26% van alle UvA-studenten gaf tussen januari en maart 2023 hun mening over de universiteit en hun opleiding. Jullie geven de UvA een 3,86 uit 5 wat betreft algemene tevredenheid met je opleiding. Een stijging ten opzichte van vorig jaar (3,82). Wel scoort de UvA iets onder het gemiddelde van de algemene universiteiten (3,92).
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

Naast de algemene tevredenheid hebben UvA-studenten de universiteit en hun opleiding ook een score gegeven voor thema’s als de inhoud van de opleiding en de aansluiting op de beroepspraktijk. Per element gaven jullie de UvA op een 5-punttschaal de volgende scores:

Thema
Score UvA 2023
Inhoud
3,92
Algemene vaardigheden
3,81
Voorbereiding beroepsloopbaan
3,29
Aansluiting beroepspraktijk
3,91
Docenten
3,89
Informatievoorziening
3,69
Studiefaciliteiten
3,81
Toetsing en beoordeling
3,52
Studeerbaarheid
3,80
Studiebegeleiding
3,53
Sfeer
4,02

 Ga naar de NSE-website voor resultaten van alle universiteitenExterne link

Resultaten per faculteit

Het Amsterdam University College krijgt dit jaar UvA-breed van haar studenten de hoogste algehele tevredenheidsscore, namelijk een 3,94 op een 5-puntsschaal. Voor de verschillende faculteiten zijn de resultaten voor algehele tevredenheid als volgt:

Faculteit
Score 2023
AUC
3,94
FdG
3,88
FdR
3,88
FdT
3,53
FEB
3,75
FGw
3,90
FMG
3,85
FNWI
3,93

Resultaten gebruikt voor verbetering UvA

De resultaten van de NSE worden UvA-breed geanalyseerd en gebruikt om de universiteit te verbeteren. Zo werd na eerdere NSE-resultaten het UvA job boardExterne link opgezet voor studenten en alumni en kunnen studenten nu ook de uitkomsten van vakevaluaties inzien. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gebruikt de resultaten daarnaast voor landelijke voorlichting aan toekomstige studenten.

Over de NSE

De Nationale Studenten Enquête (NSE) is een landelijk onderzoek naar studenttevredenheid. Jaarlijks worden bijna alle studenten in het Nederlandse hoger onderwijs uitgenodigd om hun mening te geven over hun opleiding en hogeschool of universiteit. Meer informatie over dit onderzoek vind je op de Nationale Studenten Enquête-websiteExterne link.