Welke opleiding volg je?
Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?

Nieuw interdisciplinair tijdschrift 'Inter Magazine'

Gepubliceerd op 07-02-2023 16:19
Met interdisciplinaire artikelen, geschreven door jonge kritische denkers en wetenschappers in de dop, hoopt 'Inter Magazine' nieuwsgierigheid aan te wakkeren en een unieke, interdisciplinaire blik te werpen op thema’s die relevant zijn voor iedereen. Afgelopen week is de eerste editie rondom het thema ‘Platformisation’ uitgebracht, en de vernieuwde website gelanceerd.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

De opvolger van interdisciplinair tijdschrift Blind!, dat bestond van 2004 tot 2020 en behoorde tot een van de eerste interdisciplinaire tijdschriften in zijn soort, is een nieuw leven ingeblazen. Niet alleen is het magazine Engelstalig geworden, ook wordt samengewerkt met jonge kunstenaars die de artikelen ondersteunen met originele illustraties.

De redactie bestaat uit studenten van diverse interdisciplinaire opleidingen aan de Universiteit van Amsterdam. Het blad wordt financieel ondersteund door het Instituut voor Interdisciplinaire Studies en inhoudelijk geadviseerd door een redactieraad met wetenschappers uit verschillende vakgebieden. Net als bij een papieren tijdschrift kan men zich abonneren, door zich in te schrijven op de nieuwsbrief.

'Platformisation'

Het thema van de eerste editie is 'platformisation', een fenomeen dat in toenemende mate invloed heeft op het sociale en publieke leven door de opkomst van online platforms die vaak door for-profit organisaties op strategische wijze ingezet worden. Op de website zijn nu vier artikelen te vinden die verschillende kanten hiervan belichten:

"Van kranten tot onderwijssystemen, van supermarkten tot financiële hulp, van politiek engagement tot liefde en vriendschap: het openbare en persoonlijke leven in de moderne tijd wordt beïnvloed en getransformeerd door de opkomst van wereldwijd gebruikte internetplatforms, die meestal eigendom zijn van en beheerd worden door bedrijven met winstoogmerk. Reflecterend op onze eigen rol als online magazine, onderzoekt deze editie van Inter Magazine enkele van de meest intrigerende vragen rond het fenomeen platformisering:

Hoe verandert onze perceptie van nieuws als we het alleen nog online lezen in plaats van de krant aan huis te laten bezorgen? Wat is het concept van platformkapitalisme en hoe interageert het met digitale sociale ruimten, zoals educatieve online platforms? Hoe wordt het politieke discours op sociale mediaplatforms mogelijk gemaakt en beperkt? En, aangezien niets eeuwig is, waarom sterven platforms dan?"

Lees het online magazine op www.ziedaar.nlExterne link