Welke opleiding volg je?
Informatie

De openingstijden van de UB op 18, 19 en 20 mei kunnen afwijken. Ga naar uva.nl/studieplekExterne link voor actuele informatie.

Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?
Informatie

De openingstijden van de UB op 18, 19 en 20 mei kunnen afwijken. Ga naar uva.nl/studieplekExterne link voor actuele informatie.

Moratorium op onderzoek met Shell

Gepubliceerd op 09-02-2023 10:55
De UvA gaat voorlopig geen onderzoekssamenwerkingen met Shell of soortgelijke bedrijven aan. Het College van Bestuur wil eerst het gesprek hierover met studenten en medewerkers voeren. In de afgelopen weken is op verschillende universiteiten gedemonstreerd tegen banden tussen universiteiten en de fossiele industrie.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

Moratorium

De UvA is betrokken bij vier projecten waar ook Shell één van de partijen is. Het zijn onderzoeken gericht op schone energie, betere analysemethoden, of een beter milieu. Critici beschouwen de inbreng van Shell als greenwashing en vinden dat alle banden met vervuilende bedrijven moeten worden verbroken, ook als het gaat om ‘groen’ onderzoek. Anderen zijn van mening dat dit onderzoek een waardevolle bijdrage levert aan de energietransitie.

De vraag is hoe en met wie samengewerkt kan worden. Hierover wordt in de komende periode een UvA-brede discussie georganiseerd, waarbij zoveel mogelijk studenten en medewerkers betrokken zullen worden. Het College van Bestuur heeft nu besloten om, tot deze discussie is afgerond en binnen de UvA afspraken zijn gemaakt, geen onderzoeken meer te beginnen met steun van bedrijven in fossiele brandstoffen.

Wat doet de UvA níet?

De UvA werkt níet aan onderzoek dat bijdraagt aan de exploratie of productie van fossiele energie. We ontvangen geen geld van de fossiele industrie voor wetenschappelijke congressen, voor reizen van wetenschappers of voor beurzen. We hebben geen leerstoelen die door de fossiele industrie betaald worden. De onderzoeksagenda van de UvA is gericht op de transitie naar duurzame energie.

Wat doet de UvA wel?

De UvA draagt bij aan de energietransitie in onderzoek, onderwijs en bedrijfsvoering. Informatie over de harde doelstellingen in de bedrijfsvoering staat hierExterne link en de grote verscheidenheid aan onderzoeken gericht op duurzaamheid staan hierExterne link. Veel UvA-wetenschappers doen hoogwaardig onderzoek op dit gebied: van sustainable chemistry tot green life sciences, en van het Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica tot Energy transitions through the lens of the SDG’s.