Welke opleiding volg je?
Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?

Met Mariëtte Hamer en Geert ten Dam in gesprek over sociale veiligheid

Gepubliceerd op 01-02-2023 12:12
Op 26 januari bezocht Mariëtte Hamer in haar rol als onafhankelijke regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld de Universiteit van Amsterdam. In een volle collegezaal op de Roeterseiland Campus sprak zij tijdens een Town Hall meeting met UvA-studenten en medewerkers over grensoverschrijdend gedrag en sociale veiligheid.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?
Mariëtte Hamer, Arjen Berkvens en Geert ten Dam zitten aan een tafel vooraan in een collegezaal, tegenover UvA-studenten en medewerkers in het publiek.
Foto: Isabell Janssen

‘Ik was tijdens mijn tijd in de Tweede Kamer al druk met sociale veiligheid’, vertelt Mariëtte Hamer de zaal. Het evenement is dan net geopend door coördinerend vertrouwenspersoon Arjen Berkvens. ‘Die passie zet ik in deze rol voort, door te adviseren op beleidsniveau maar ook door boegbeeld te zijn van het maatschappelijk gesprek.’ Hamer vervolgt: ‘In eerste instantie verwachtte ik dat het maatschappelijk debat over dit onderwerp gaande houden de moeilijkste taak zou zijn, maar we zien dat het in de samenleving blijft spelen. Die intensiteit van praten over grensoverschrijdend gedrag moeten we op een goede manier ook vasthouden, want dan kunnen we echt stappen zetten. We moeten blijven praten over wat wij acceptabel vinden en waar we ons prettig bij voelen aan de keukentafel, op de universiteit en bij organisaties.’

Ook op de UvA blijven we dit gesprek voeren, reageert Geert ten Dam: ‘Ik ben dan ook blij dat we hierover op deze manier kunnen samenkomen. We zijn de afgelopen 4 jaar zeer intensief met dit onderwerp bezig geweest, mede door een aantal stevige meldingen. Sociale veiligheid kreeg en krijgt nog steeds veel van onze aandacht, want het is cruciaal dat we gezamenlijk een veilige omgeving creëren. Dat is de basis waarop je goed kunt studeren en werken.’

Blijven leren en werken

Over de prioriteiten van de UvA op dit gebied vertelt Geert ten Dam tijdens de bijeenkomst: ‘Waar je terecht kunt met vragen of meldingen over sociale veiligheid moet klip en klaar zijn én laagdrempelig. Daar blijven we aandacht aan besteden. We willen ook blijven leren, bijvoorbeeld over welke plekken in de universiteit het meest kwetsbaar zijn voor sociale onveiligheid en hoe we ons daar beter rekenschap van kunnen geven.’

Ze stelt: ‘Maar vooral is het belangrijk om te blijven werken aan meer bewustzijn en daarmee aan een cultuurverandering. Het hoort voor iedereen op de UvA bij ons werk en onze verantwoordelijkheid. Als iemand naar jou toekomt met een kwestie, kun je diegene niet enkel doorverwijzen. Ervaring leert namelijk dat, als een kwestie bij bijvoorbeeld de decaan terecht komt, het probleem al veel te lang speelt. Daarom is sociale veiligheid onderdeel van leiderschaps- en HR-trainingen. Het is niet een apart hokje, maar onderdeel van je professionaliteit.’

Regels zijn nodig voor verandering

Vanuit de zaal zijn er enkele vragen. Een van de aanwezigen wil weten hoe je kunt werken aan die cultuuromslag als er ook sprake is van een afhankelijkheidsrelatie. Mariëtte Hamer: ‘Over regels rondom dit soort onderwerpen bestaat altijd discussie, maar ik denk toch dat we een overgangsperiode nodig hebben waarin we duidelijke regels stellen. Mensen gaan dan beter nadenken over hun macht en dat zorgt voor meer bewustwording rondom grensoverschrijdend gedrag. Als je snapt dat je macht hebt en dat daardoor een afhankelijkheidsrelatie ontstaat, kun je ook beter begrijpen welke invloed jouw gedrag heeft. Zulke regels zijn soms voor een tijdje nodig als een norm zodat we zachter met elkaar leren omgaan.’

‘We hebben zulke regels natuurlijk ook al’, vult Geert ten Dam aan. ‘Er mag volgens de procedures bijvoorbeeld nooit sprake zijn van 1 promovendus en 1 promotor. Door daarop te blijven toezien en de regels gezamenlijk na te leven, dragen we allemaal bij aan het vergroten van sociale veiligheid.’

Let op elkaar en ondersteun elkaar

Een van de aanwezigen studenten is benieuwd naar hoe studenten onderling kunnen werken aan sociale veiligheid. Een goede vraag, vindt Mariëtte Hamer: ‘Het is heel belangrijk dat studenten hier onderling mee aan het werk gaan. Dat begint met bewustwording, door evenementen te organiseren en met elkaar in gesprek te gaan. Maar vooral ook door goed op elkaar te letten en elkaar te ondersteunen. Door het samen te doen komen we tot die cultuurverandering die nodig is’.

Met het creëren van meer bewustwording is studentenvakbond ASVA op de dag zelf al druk bezig. Naast hun betrokkenheid bij het organiseren van de Town Hall, informeren zij via een stand en flyers studenten op de Roeterseiland campus over waar wij terecht kunnen als zij sociale onveiligheid ervaren.

Weet jij wat je kunt doen als je ongewenst gedrag ziet of ervaart? Kijk voor meer informatie over sociale veiligheid op de oog voor elkaar campagne paginaExterne link of de pagina sociale veiligheid.

Heb je hulp nodig? Kijk dan op de pagina Waar je terecht kunt voor hulp bij ongewenst gedrag.