Welke opleiding volg je?
Informatie

Actuele informatie over de demonstraties vind je op uva.nl/demonstratiesExterne link.

Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?
Informatie

Actuele informatie over de demonstraties vind je op uva.nl/demonstratiesExterne link.

Studenten in gesprek

Interview met student assessor Clara van Vliet

Gepubliceerd op 18-10-2023
Ieder jaar wijst het Dagelijks Bestuur een student assessor aan voor Economie en Bedrijfskunde (EB). Economics and Business Economics student Clara van Vliet (23) is de nieuwe student assessor per 1 september. We spraken haar over haar rol en wat ze hoopt te bereiken.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?
Clara van Vliet, Student Assessor Economie en Bedrijfskunde

De student assessor slaat een brug tussen de studenten en het bestuur. ‘Mijn belangrijkste rol als student assessor is om de belangen van studenten te vertegenwoordigen. Zo ben ik bijvoorbeeld aanwezig bij vergaderingen met de decaan en de onderwijsdirecteuren, waar over beleid wordt gesproken en besluiten worden genomen die van invloed kunnen zijn op studenten.'

'Het is mijn taak om goed geïnformeerd te zijn. Dat doe ik o.a. door het lezen van beleidsstukken en door mijn mening te geven vanuit studentperspectief. Omdat ik zelf student ben hoor en zie ik wat er speelt. Ik zorg dat dit meegenomen wordt in het besluit. Ook heb ik nauw contact met de facultaire studentenraad van EB, en met andere student assessors.’

'Ik heb gesolliciteerd voor deze functie omdat ik me naast mijn studie graag inzet voor mijn medestudenten en het onderwijs. Ik vind het erg interessant om mee te denken over beleidsvorming bij EB in het belang van de student.'

'Thema’s die niet per se direct te maken hebben met onderwijs, maar wel belangrijke randvoorwaarden zijn voor studeren en studiesucces vind ik belangrijk. Denk bijvoorbeeld aan internationalisering en sociale veiligheid. Ik hoop hier vanuit mijn rol een positieve bijdrage aan te leveren.'