Welke opleiding volg je?
Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?
Studeren in het Library Learning Centre

Instroomcijfers UvA: minder bachelorstudenten, meer masters

Gepubliceerd op 10-11-2023
De voorlopige instroomcijfers van dit studiejaar zijn bekend. UvA-breed daalt het aantal eerstejaarsstudenten bij de bacheloropleidingen met -3,6% en is bij de masteropleidingen gemiddeld een stijging van +2,5% van de instroom te zien.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

De Faculteit Economie en Bedrijfskunde is de enige waar zowel het aantal nieuwe bachelor- als masterstudenten toeneemt. Het totale aantal studenten aan de UvA is dit studiejaar licht gestegen met +1,7%. De UvA heeft nu 43.039 studenten; vorig jaar waren dat er 42.324. Het gaat bij alles om de voorlopige cijfers van half oktober 2023; de definitieve landelijke cijfers zijn er zoals gebruikelijk in februari van het nieuwe kalenderjaar.

Lees het volledige bericht over de instroom aan de UvA dit studiejaarExterne link