Welke opleiding volg je?
Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?
Sociale veiligheid

Een kijk op Sociale Veiligheid aan de UvA door Arjan Berkvens, coördinerend vertrouwenspersoon

Gepubliceerd op 10-10-2023
Komende weken schenken we extra aandacht aan Sociale Veiligheid aan de UvA. Maar wat gebeurt er eigenlijk achter de schermen om dit te waarborgen? Om daar licht op te werpen spraken we met Arjen Berkvens, de coördinerend vertrouwenspersoon van de UvA. Welke stappen zijn er al gezet om de UvA een veiligere plek te maken? En welke middelen zijn daar beschikbaar voor?
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?
Arjen Berkvens

Wat doe je vanuit jouw functie als coördinerend vertrouwenspersoon? 

Allereerst ben ik gewoon vertrouwenspersoon, dus ik help studenten en medewerkers die grensoverschrijdend gedrag hebben meegemaakt. Daarnaast ondersteun ik de 25 vertrouwenspersonen die we op de UvA hebben bij de faculteiten en diensten. Ik adviseer ze, organiseer intervisie bijeenkomsten en verschillende activiteiten om tot meer inhoudelijke verdieping te komen. Verder organiseer ik ook workshops en trainingen over sociale veiligheid voor medewerkers en studenten. De besturen van studieverenigingen kunnen bijvoorbeeld een workshop sociale veiligheid volgen en ook voor de vertrouwenscontactpersonen van studieverenigingen organiseer ik in de eerste week van oktober drie workshops. 

Waarom wilde je coördinerend vertrouwenspersoon worden? 

Sociale veiligheid is enorm belangrijk in iedere organisatie. Je prettig voelen als medewerker of student in de omgeving, waar je zo’n groot deel van je tijd doorbrengt, is super belangrijk. De afgelopen jaren hebben we kunnen zien dat het niet bij alle organisaties altijd goed gaat. Ook op de UvA hebben we enkele vervelende kwesties gehad. Gelukkig is er daarna actie ondernomen en is er veel geïnvesteerd in het huis van sociale veiligheid. Zo is er een nieuwe gedragscode gekomen. Er zijn nieuwe medewerkers, zoals de ombudsfunctionaris, aangenomen en er kwam een voorlichtingscampagne. Op papier hebben we het nu goed geregeld, maar we moeten wel met z’n allen aan de cultuur blijven werken. Er melden zich bij mij regelmatig medewerkers en studenten, die iets vervelends hebben meegemaakt. Die mensen helpen, geeft mij veel voldoening en daarom doe ik dit werk.  

Waarin hebben we al stappen gemaakt aan de UvA op het gebied van Sociale Veiligheid? 

We hebben hard gewerkt aan het huis van sociale veiligheid. We hebben een gedragscode, we hebben facultaire protocollen en  de reglementen zijn ook up-to-date. Daarnaast hebben we aandacht besteed aan verdere professionalisering onder andere door nieuwe mensen aan te nemen op nieuwe functies, zoals de mijne. Ook besteden we veel aandacht aan voorlichting, zoals tijdens de intreeweek. Je ziet nu dat medewerkers en studenten sneller naar de vertrouwenspersonen toestappen om problematische gebeurtenissen aan te pakken of te bespreken. Ik merk ook dat studentenorganisaties er veel meer mee bezig zijn. In het najaar starten we ook met workshops van de stichting Gelijkspel over seksuele omgangsvormen, te volgen bij verschillende faculteiten en studieverenigingen. En op 22 en 29 november organiseren we het gratis interactieve toneelstuk Safe Space van de stichting Time Out in Crea. Daar zijn alle studenten van de UvA welkom. Op 29 november is het stuk in het Engels. Er gebeurt dus veel, maar we kunnen nog meer doen. 

Hoe kunnen we samen werken aan een sociaal veilig klimaat? 

Natuurlijk is dit werk nooit klaar. We moeten alert zijn op nieuwe ontwikkelingen en flexibel zijn om ons aan te passen als dat nodig is. En het is heel belangrijk om meer te doen aan preventie. Dat is bijvoorbeeld ook de reden dat we Gelijkspel hebben ingehuurd om workshops te geven. Het is essentieel dat we allemaal weten en voelen dat we een verantwoordelijkheid hebben om de UvA veiliger te maken en te houden. Bijvoorbeeld door er iets van te zeggen als je merkt dat een medestudent of een collega gepest of geïntimideerd wordt. Maak dingen bespreekbaar in je werkgroep. Ik hoop ook dat mensen de weg naar de vertrouwenspersonen zullen blijven vinden. Het is de meest laagdrempelige manier om hulp te krijgen, omdat jij de regie houdt en alles in principe vertrouwelijk blijft. Hoewel we incidenten nooit uit kunnen sluiten, ben ik er zeker van dat we samen de UvA nog veiliger kunnen maken.  

Meer over sociale veiligheidExterne link

Hulp bij ongewenst gedrag