Welke opleiding volg je?
Informatie

Actuele informatie over de demonstraties vind je op uva.nl/demonstratiesExterne link.

Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?
Informatie

Actuele informatie over de demonstraties vind je op uva.nl/demonstratiesExterne link.

Diversity Office zoekt klankbordgroepleden

Gepubliceerd op 14-09-2023
De faculteit streeft naar een inclusieve, open, respectvolle omgeving en het creëren van gelijke kansen voor iedereen. Het facultaire Diversity Office is hiervoor op zoek naar klankbordgroepleden die circa vier keer per academisch jaar bijeen willen komen om het facultaire diversity-team te adviseren over hun agenda en initiatieven.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

'Welkom': dat woord staat centraal in de inclusieve, open, respectvolle omgeving die het Faculty Diversity Office van de FGw nastreeft, zowel voor studenten als voor medewerkers. Dit Diversity Office zet zich, net als de UvA zelf, in voor beleid dat bijdraagt aan het verminderen van ongelijkheid, het wegnemen van belemmeringen in het slagen in het onderwijs en het creëren van gelijke kansen voor iedereen. Daarbij richten we ons op diversiteit en de gelijkwaardigheid en inclusie van mensen met uiteenlopende sociale en culturele achtergronden, geslachten, geloofsovertuigingen, seksuele geaardheden en capaciteiten.

We hebben vooruitgang geboekt, maar er is nog veel dat we kunnen doen, en doen, om ervoor te zorgen dat iedereen die deel uitmaakt van onze FGw-gemeenschap zich hier welkom voelt. Wil jij daaraan bijdragen en erover meepraten? Schrijf dan naar FDO Kristine Johanson en het diversity-team via inclusion-fgw@uva.nlExterne link.