Welke opleiding volg je?
Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?

Diversiteitsbeleid structureel inbedden

Gepubliceerd op 13-04-2023 13:43
Het College van Bestuur geeft een nieuwe impuls aan het diversiteitsbeleid van de UvA, met een Programmateam DEI (Diversity, Equity and Inclusion), waarin beleidsafdelingen van de centrale bestuursstaf en de Centrale Diversity Officer samen optrekken om initiatieven en nieuw beleid te ontwikkelen. De Nota Diversiteit uit 2019 zal worden geactualiseerd.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

Programmateam DEI

Het programmateam vormt een vast onderdeel van de beleidsvorming binnen de UvA. In het team zijn vertegenwoordigers van de Centrale Diversity Officer (CDO) en beleidsafdelingen zoals HRM en Academische zaken vertegenwoordigd. De totale capaciteit op het gebied van DEI wordt structureel uitgebreid met drie beleidsmedewerkers.

Het CDO-team blijft een onafhankelijke aanjager op het gebied van diversiteit en inclusie. Door de deelname van de CDO aan het programmateam kan het CDO-team zich effectiever richten op het bijeenbrengen en verbinden van DEI initiatieven.

Nota actualiseren

In 2019 is de Nota Diversiteit vastgesteld na afstemming met de universitaire gemeenschap en de medezeggenschap. Twee jaar geleden heeft een tussentijdse evaluatie plaatsgevonden. Na vier jaar is er een brede behoefte aan actualisatie:

  • welke doelen zijn inmiddels gerealiseerd of reeds lopend, en wat dient nog in gang gezet te worden of behoeft extra aandacht.
  • op welke onderdelen kan de Nota Diversiteit worden uitgebreid.
  • welke initiatieven zijn effectief geweest in het bijdragen aan diversiteit en inclusiviteit

Naar  verwachting verschijnt nog voor de zomer van 2023 een rapportage die vervolgens zal worden gebruikt voor de doorontwikkeling van het beleid. Het nieuwe Programmateam DEI gaat daarmee aan de slag.