Welke opleiding volg je?
Informatie

Actuele informatie over de demonstraties vind je op uva.nl/demonstratiesExterne link.

Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?
Informatie

Actuele informatie over de demonstraties vind je op uva.nl/demonstratiesExterne link.

De Isaac Roet Prijs: win 5.000 euro voor je maatschappelijk geëngageerde project

Gepubliceerd op 08-03-2023 16:29
FMG-studenten en beginnende onderzoekers worden uitgenodigd een idee in te dienen voor een project dat bijdraagt aan het oplossen van een maatschappelijk vraagstuk of probleem. Het project moet de filosofie van Isaac Roet omarmen, namelijk het bevorderen van een eerlijke, veilige en duurzame wereld.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

In deze eerste ronde kun je kijken of je idee in aanmerking komt, in een tweede ronde word je uitgenodigd om een volledig voorstel te schrijven. De deadline voor de eerste ronde is 7 april 2023.

Isaac Roet Prijs

De Isaac Roet Prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een student of een beginnende onderzoeker van de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen met een projectplan dat beantwoordt aan de waarden van Isaac Roet: het streven naar een eerlijke, rechtvaardige, veilige en duurzame wereld. Centraal staat de gelijke verdeling van en toegang tot middelen en kansen in onze samenlevingen. Voor de prijs komen projecten in aanmerking die academische kennis nuttig maken voor de samenleving en die bijdragen aan de maatschappij.

Deadlines

 • Presenteer je idee voor een project (ongeveer 200 woorden) en controleer of het aan de criteria voldoet. Deadline: 7 april 2023
 • Als je idee in aanmerking komt, nodigen we je uit om het in te dienen in de vorm van een kort projectvoorstel.
  Deadline: 1 september 2023
 • De winnaar wordt bekendgemaakt in de eerste week van oktober 2023. We zullen de prijs tijdens een live evenement uitreiken.

Mail je idee voor een project naar: k.kraal@uva.nlExterne link.

Voorwaarden volledige voorstel (tweede ronde)

Het project moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

 1. Het moet gekoppeld zijn aan de doelstelling van het Isaac Roet Fonds: het bevorderen van een eerlijke, veilige en duurzame wereld door gelijke verdeling van en toegang tot middelen en kansen in samenlevingen.
 2. Het project moet bruikbare kennis, activiteiten en/of producten opleveren voor de samenleving. Voorstellen voor uitsluitend onderzoeksactiviteiten worden niet in aanmerking genomen. De voorstellen moeten betrekking hebben op activiteiten en middelen die gericht zijn op de praktijk, zoals activiteiten op scholen om kansarme leerlingen te helpen of diversiteit te bevorderen, of activiteiten of middelen voor wijken om de leefbaarheid en sociale cohesie te bevorderen. Voorbeelden van eerdere winnaars vindt u hieronder. Het voorstel kan elke vorm aannemen, in Nederland of elders, zolang het maar gericht is op de ideeën van Isaac Roet en het gaat om het in praktijk brengen van kennis.
 3. Het moet passen bij de doelgroep van het project, zodat deze daadwerkelijk van het project kan profiteren.
 4. Het project mag niet gefinancierd worden uit reguliere onderzoeksgelden.
 5. Het projectplan moet een sterke motivatie bevatten en eventuele financiële aspecten onderbouwen.
 6. Het project moet valide en haalbaar zijn.
 7. De winnaars zal worden gevraagd feedback te geven bij de voltooiing van hun project. Het project en de resultaten worden gedeeld via de communicatiekanalen van de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen.

Jury

Een onafhankelijke jury beoordeelt de ingediende projecten op kwaliteit, haalbaarheid en de mate waarin ze de filosofie van Isaac Roet omarmen.

Prijzengeld

De winnaar van de Isaac Roet Prijs ontvangt 5.000 euro om het ingediende project te realiseren. Dit geld kan ook worden gebruikt om een project op te starten, op voorwaarde dat in een later stadium andere middelen beschikbaar worden gesteld om het te voltooien.

Eerdere winnaars

 • Winnaar van de Isaac Roetprijs 2022: Hoe kunnen we van 'repareren' het nieuwe cool maken?
  De Isaac Roetprijs 2022 is toegekend aan Anna Bosshard voor het organiseren en evalueren van reparatieworkshops in Amsterdam die jonge bewoners in staat stellen en motiveren om hun kledingverbruik te verminderen. 'Door praktisch advies te geven in een gemeenschappelijke setting hopen we deelnemers te empoweren dat zij (en anderen) niet steeds nieuwe kleren nodig hebben.'  Ze organiseert de reparatieworkshops samen met het United Repair Centre in Amsterdam van Makers Unite.
  Lees verderExterne link
 • Winnaar van de Isaac Roetprijs 2021: Empowerment van jongeren in lokale gemeenschappen.
  Met steun van het Isaac Roet Fonds hopen Francesca Ranalli (promovenda aan de Universiteit van Amsterdam), Jade Mandrake (beeldend kunstenaar, dichter en artistiek onderzoeker) en Eileen Moyer (hoogleraar Antropologie van Ecologie, Gezondheid en Klimaatverandering) jongeren te verbinden met hun lokale ruimtes en hen te helpen een gevoel van erbij horen en waarde in de gemeenschap te ontwikkelen en tegelijkertijd marginalisatie en risico op criminalisering te voorkomen.
  Lees verderExterne link (alleen beschikbaar in het Engels)

Over Isaac Roet en de achtergrond van het fonds

Isaac Roet was een alumnus van de Gemeente Universiteit, de latere Universiteit van Amsterdam, en was naast uitvinder ook registeraccountant. Op 3 juni 1927 legde hij in zijn testament vast dat een vijfde deel van zijn nalatenschap moest worden gebruikt voor een wedstrijd ter "bevordering van de wereldvrede en een doelmatiger verdeling". Isaac werd vermoord in Auschwitz op 11 februari 1944. Na de oorlog werd Isaacs testament van kracht en ontving de gemeente Amsterdam een bedrag van 10.000 gulden, op voorwaarde dat de universiteit dit zou bestemmen voor de prijs. De nalatenschap werd later overgedragen aan het Amsterdams Universiteitsfonds (AUF) en omgezet in een apart fonds: het Isaac Roet fonds. De Isaac Roetprijs werd voor het eerst uitgereikt in 1989, in het Vredespaleis in Den Haag. Samen met de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen streeft het Amsterdam University Fund ernaar de Isaac Roetprijs jaarlijks uit te reiken aan een bijzonder project dat bijdraagt aan een betere wereld.

Contact

Voor vragen over de prijs kunt u contact opnemen met Karen Kraal via k.kraal@uva.nlExterne link.