Welke opleiding volg je?
Informatie

Actuele informatie over de demonstraties vind je op uva.nl/demonstratiesExterne link.

Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?
Informatie

Actuele informatie over de demonstraties vind je op uva.nl/demonstratiesExterne link.

Dave van Wijk is de nieuwe FNWI-studentassessor

Gepubliceerd op 30-03-2023 11:59
Student Informatica Dave van Wijk is benoemd tot studentassessor van de FNWI. Hij volgt daarmee Björn Out op. “Ik wil graag dat de studentassessor een goede band heeft met alle studieverenigingen. Zij hebben een unieke visie en de kennis van wat er op dit moment speelt bij hun studenten, dat kan ik goed gebruiken om advies te geven,” vertelt hij.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?
Portret studentassessor Dave van Wijk
Dave van Wijk

De functie van studentassessor is bedoeld om de decaan van de faculteit van gevraagd en ongevraagd advies te voorzien. De assessor woont de wekelijkse bestuursvergaderingen met het management team bij en plaatst student-gerelateerde onderwerpen op de agenda. 

Perspectief van de student

De eerste maand stond voor Dave vooral in het teken van oriënteren op zijn nieuwe rol: “Ik heb veel mensen ontmoet met wie ik ga samenwerken en ik ben gewend geraakt aan de dagelijkse werkzaamheden die ik de komende maanden zal verrichten. Ik zal de komende tijd ook contact zoeken met verschillende groepen mensen om een beter inzicht te krijgen in de specifieke kwesties die momenteel op onze faculteit spelen.” 

Als studentassessor houd je je bezig met alles dat voor studenten op de faculteit speelt. Hiermee vervult de studentassessor dus een belangrijke rol. Dave legt uit: “Ik ben altijd op de hoogte van de problemen waar de faculteit momenteel mee te maken heeft en de nieuwe plannen die worden gemaakt. Veel van deze zaken hebben directe invloed op de studenten, dus is het logisch dat er een student aanwezig is die een ander perspectief en nieuwe inzichten kan bieden.”

Drukke agenda

Dave is student Informatica, lid van zijn studievereniging en houdt er vele hobby's op na: “Ik houd mezelf graag bezig en heb veel verschillende hobby's, zoals coderen en grafisch ontwerp. Ook help ik met het organiseren van evenementen binnen mijn studievereniging. Dit resulteert in een vrij drukke agenda, maar tot nu toe doen een goede agenda-app en to-do lijstjes wonderen om dit allemaal te combineren!”

Voor Dave komt deze functie niet helemaal uit de lucht vallen: “Ik ben altijd super enthousiast geweest over het verbeteren van de scholen waar ik studeer, en heb ook interesse in hoe die achter de schermen werken. Op de middelbare school leidde ik bijvoorbeeld de leerlingenraad en nam ik ook deel aan de medezeggenschapsraad (MR). Daarom was ik heel blij toen ik deze vacature zag, waar ik mijn enthousiasme en vaardigheden goed kon gebruiken, dus ik heb meteen gesolliciteerd!”

Als je iets onder de aandacht van Dave wilt brengen, kun je hem een e-mail sturen via studentassessor-fnwi@uva.nlExterne link

Kijk ook bij