Welke opleiding volg je?
Informatie

Actuele informatie over de demonstraties vind je op uva.nl/demonstratiesExterne link.

Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?
Informatie

Actuele informatie over de demonstraties vind je op uva.nl/demonstratiesExterne link.

Jawad Saleh

Afghaanse student Jawad: ‘Ik ben ervan overtuigd dat internationaal recht een land naar ontwikkeling kan leiden'

Gepubliceerd op 17-01-2023 12:20
Donkere wolken pakten zich samen boven Afghanistan in augustus 2021. De regering van Afghanistan stortte in, samen met de dromen en ambities van de meerderheid van de Afghaanse studenten, onder wie Ahmad Jawad Saleh. Gelukkig voor Jawad had hij vlak voor de bezetting het land verlaten om een master te volgen in Amsterdam.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

‘Ik ben ervan overtuigd dat internationaal recht een land naar ontwikkeling kan leiden'

Jawad hoopte altijd op meer voor zijn vaderland. Om stabiliteit, harmonie, vooruitgang en groei in Afghanistan te bereiken, was voor hem goed hoger onderwijs noodzakelijk. Hij gelooft in het oplossen van conflicten via onderhandelingen en vredesbesprekingen. Dit bracht hem bij een masteropleiding Public International Law aan de UvA. 'Ik heb het voorrecht om in het buitenland te studeren. Daardoor kan ik dromen en plannen maken voor een betere toekomst voor mijn land; dat is wat me op de been houdt.'

Als inwoner van Afghanistan ziet Jawad hoe ver zijn geboorteland afstaat van andere landen. Hij denkt dat internationaal recht Afghanistan zal helpen een rechtsstaat te worden. Jawad zegt: ‘Ik ben ervan overtuigd dat internationaal recht een land naar ontwikkeling kan leiden. Het recht stelt het land in staat contacten te leggen, te communiceren en geschillen op vreedzame wijze op te lossen.’

'Een voordeel in deze master is dat je een groot sociaal netwerk krijgt'

Jawad wilde het liefst in zijn geboorteland blijven en werken, maar er waren weinig geschikte opleidingen. Op zoek naar kwalitatief goed onderwijs en een internationaal rechtscurriculum stuitte hij op de masteropleiding aan de UvA. 'De Faculteit der Rechtsgeleerdheid heeft een goede reputatie en biedt het meest gestructureerde studieprogramma aan', aldus Jawad. Het is voor hem als inwoner van Afghanistan een voorrecht om toegelaten te worden tot de rechtenfaculteit van de UvA.

Als Afghaanse student ervaart Jawad de gemakkelijke toegang tot juridische boeken, jurisprudentie en materialen als een groot voordeel. ‘Dat is inspirerend en het motiveert me.' Een ander voordeel van deze studie is dat je een goed sociaal netwerk ontwikkelt. 'Mijn medestudenten zullen uiteindelijk bij verschillende internationale organisaties gaan werken. Het is geweldig om in de toekomst zo'n sociaal netwerk te hebben.'

'Een beetje afleiding'

Een maand na zijn aankomst in Nederland kwam de Taliban weer aan de macht in Afghanistan. Als gevolg daarvan raakte niet alleen Jawad, maar het hele land in een economische crisis. Door verschillende externe gebeurtenissen die zijn leven beïnvloedden, kon Jawad zijn opleiding niet voortzetten.

Hij zocht hulp binnen de UvA en kwam in contact met studentendecaan Ans Rekers, Rosanne (coördinator van zijn masteropleiding, red.) en andere mensen van de rechtenfaculteit. Hij kreeg financiële en mentale steun om zijn opleiding af te kunnen maken. Ondanks de vele problemen in zijn leven, zegt hij: ‘Het was een beetje afleiding’ en voegt daaraan toe: ‘Ik geef niet op’. Jawad is de Faculteit der Rechtsgeleerdheid zeer dankbaar voor de steun.

'Een groot gat in het internationaal recht'

Jawad wil zijn scriptie schrijven over milieuschade die veroorzaakt is door oorlog. Volgens Jawad is dit relevant voor de ontwikkeling van een land en is het 'een gat in het internationaal recht'. Hij kwam op dit idee door zijn jeugd in Afghanistan. Enkele decennia van oorlog vernietigde niet alleen steden, maar had ook gevolgen voor het milieu. Jawad zag de natuur weer tot leven komen, maar dit ging wel heel langzaam. Hierdoor vraagt hij zich af wie er verantwoordelijk moet worden gehouden voor de schade aan het milieu en de natuur. Zelfs als het gebruik van geweld als legaal wordt beschouwd, is er toch een overtreding begaan tegen het milieu. Jawad: ‘Hoe zit het met de milieuschade die wordt veroorzaakt als een land, een ander land binnenvalt? Zelfs als het gebruik van geweld legaal was, hoe kan een land dan toch verantwoordelijk worden gehouden voor zo'n onrechtmatige daad?’

Plan B: ‘Werken voor mijn land via wetenschappelijk onderzoek’

Jawad was van plan zijn land te helpen door voorlichting te geven over internationaal recht en de rechtsstaat te bevorderen via het ministerie van Justitie of de procureur-generaal. Hij wilde hiermee beginnen in zijn eigen provincie. Maar helaas kan hij na het afronden van zijn master niet terug naar Afghanistan, maar hij is nog steeds bereid zijn steentje bij te dragen. 'Voorlopig weet ik dat ik me vanuit het buitenland moet inzetten voor mijn land, bijvoorbeeld door wetenschappelijk onderzoek te doen.'

In de verre toekomst ziet Jawad zichzelf teruggaan naar zijn vaderland, waar hij zijn juridische kennis wil delen en zijn landgenoten wil helpen bij de ontwikkeling van Afghanistan.