Welke opleiding volg je?
Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?

Samenwerken aan het verduurzamen van de UvA tijdens werkconferentie

Gepubliceerd op 23-11-2022 16:19
‘In 2030 hebben we in Nederland uitsluitend duurzame en betaalbare energie’. Met die opbeurende belofte trapte Ruud Koornstra de werkconferentie duurzaamheid af op donderdag 17 november. Het doel van de conferentie was om voort te bouwen op duurzaamheidsbeleid en -doelstellingen uit het White Paper duurzaamheid.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

Naast een keynote door Ruud Koornstra werden verschillende werksessies gehouden en was er een paneldiscussie met UvA-decanen.

Ruud Koornstra (duurzaam ondernemer, Nationale Energiecommissaris en verbonden aan de UvA als honorary Fellow van de FNWI) vertelde optimistisch over de aanpak van klimaatverandering. Aan de hand van historische voorbeelden liet hij zien dat het niet onmogelijk is om snel en effectief te verduurzamen. Actiegroep University Rebellion onderbrak de ochtend om aandacht voor de banden van de UvA met Shell. Een onderwerp dat later besproken werd in het decanenpanel.

In vier werksessies werd vervolgens gewerkt aan maatregelen om de doelstellingen uit het White PaperExterne link te behalen. De focus van deze sessies lag op duurzaamheid in het onderwijs en bedrijfsvoering van de UvA.

Van duurzaam reizen tot het sluiten van gebouwen

Een van de werksessies, onder leiding van Jan Buursma (Facility Services), stond in het teken van duurzame mobiliteit. Erg belangrijk: woon-werkverkeer en internationale dienstreizen bepalen voor meer dan 25% de milieu-impact van de UvA. Hoe kunnen we de CO2-uitstoot van internationale dienstreizen verkleinen en welke winst valt er te behalen in het woon-werkverkeer? Het invoeren van een CO2-budget voor medewerkers werd veel genoemd, maar er werden ook innovatieve oplossingen besproken zoals het geven van presentaties aan (internationale) collega’s via een hologram om zo het aantal vliegreizen in te perken. 

In een werksessie van Rowan Boeters (Facility Services) werd nagedacht over het terugdringen van de openingstijden van bepaalde gebouwen om energie te besparen. Waar moet de UvA rekening mee houden, wat zijn de valkuilen en wat levert het op? 

Duurzaamheid binnen het onderwijs

In de onderwijstrack werd gewerkt aan het geven van passende aandacht aan duurzaamheid in ons onderwijs. De eerste sessie onder leiding van Coyan Tromp (FNWI) ging over ondersteuning voor docenten die duurzaamheid in hun vakken willen verwerken in de vorm van bijvoorbeeld de Special Interest Group Sustainability in Education en de Sustainabilty Grant for Teachers. In de tweede sessie, onder leiding van Sylvia Witteveen (FNWI) werd gesproken over methoden om duurzaamheid een passende plaats in het gehele curriculum te geven.

Decanen aan het woord in de paneldiscussie

De ochtend werd afgesloten met een paneldiscussie met vijf decanen. Roel Beetsma (FEB), Agneta Fischer (FMG), Hans van Goudoever (FdG), Peter van Tienderen (FNWI) en André Nollkaemper (FdR) werden o.a. bevraagd over verschillende thema’s, waaronder hun plannen en acties om duurzaamheid te mainstreamen binnen het onderwijs. Zo vertelde Nollkaemper dat er binnen de rechtenfaculteit een verplicht bachelorvak wordt gegeven over duurzaamheid. Verder werden zij onder meer bevraagd over partnerschappen met Shell, over of de UvA voldoende doet om te verduurzamen en of deze verduurzaming ook iets mag kosten.

Resultaat werkconferentie

Tijdens de werkconferentie zijn veel waardevolle ideeën en standpunten gedeeld. Deze input wordt gebruikt om het duurzaamheidsbeleid aan te scherpen en nieuwe maatregelen te nemen om de doelstellingen uit het White Paper te behalen.