Welke opleiding volg je?
Informatie

Actuele informatie over de demonstraties vind je op uva.nl/demonstratiesExterne link.

Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?
Informatie

Actuele informatie over de demonstraties vind je op uva.nl/demonstratiesExterne link.

Reminder: tijdelijke voorziening nazorg sociale veiligheid

Gepubliceerd op 08-12-2022 17:38
(Oud-)studenten kunnen nog tot en met 31 december bij een externe vertrouwenspersoon een verzoek indienen voor nazorg na een situatie van sociale onveiligheid uit het verleden. De faculteit heeft deze tijdelijke voorziening ingesteld voor situaties waarvan eerder melding is gedaan, maar die in de ogen van de melder niet goed zijn afgesloten.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

Het Dagelijks Bestuur heeft eind vorig jaar een laagdrempelige procedure vastgesteld, waarin (oud-)studenten en (oud-)medewerkers de mogelijkheid wordt geboden om bij een onafhankelijke externe vertrouwenspersoon een verzoek te doen om nazorg. Het kan bijvoorbeeld gaan om de behoefte aan een afrondend gesprek, erkenning, excuses of mediation, maar ook om een tegemoetkoming naar billijkheid in gemaakte kosten in relatie tot het gebeurde.

Voor wie

De voorziening is bedoeld om nazorg te bieden voor situaties van sociale onveiligheid en/of ongewenst gedrag, waarvan eerder melding is gedaan, die als zodanig is behandeld en erkend, maar die in de ogen van de melder niet goed is afgesloten. Het moet hierbij gaan om situaties die niet langer dan zeven jaar geleden hebben plaatsgevonden.

Indienen van een verzoek

Als je een vorm van nazorg wenst, kun je een verzoek hiervoor indienen door een e-mail te sturen naar het bureau Bezemer & Schubad via nazorg-fgw@bezemerschubad.nlExterne link. Een van beide externe vertrouwenspersonen, Willeke Bezemer of Joanke Visser, zal vervolgens contact met je opnemen om het verzoek te bespreken. Zij opereren onafhankelijk van de faculteit en zullen het bestuur adviseren over een passende afwikkeling van je verzoek.

Download de Tijdelijke voorziening nazorg na een situatie van sociale onveiligheid (pdf)

Alsnog melden van een situatie van sociale onveiligheid

Als je in het verleden binnen de faculteit een situatie van sociale onveiligheid hebt meegemaakt die je niet eerder hebt gemeld, valt dit niet onder de voorwaarden voor deze voorziening. Wel kun je hier alsnog melding van maken, zodat er actie kan worden ondernomen. Wend je dan tot je studieadviseurtutor of een van de vertrouwenspersonen van de UvA.

Download de wegwijzer sociale veiligheid als interactieve pdf (pdf)

Communicatie over de tijdelijke voorziening

Het bestuur brengt deze tijdelijke voorziening onder de aandacht van studenten en medewerkers via de website en de nieuwsbrieven. Om ook oud-studenten en oud-medewerkers te bereiken die mogelijk een verzoek om nazorg willen doen worden onder anderen vertrouwenspersonen en studieadviseurs gevraagd om mensen die tot de doelgroep zouden kunnen behoren attent te maken op de voorziening. Mocht je zelf iemand kennen die wellicht tot de doelgroep behoort, dan wordt het op prijs gesteld als je diegene attent maakt op deze tijdelijke voorziening.