Welke opleiding volg je?
Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?

Peter-Paul Verbeek start als nieuwe rector magnificus UvA

Gepubliceerd op 19-09-2022 11:00
1 Oktober aanstaande begint Peter-Paul Verbeek (1970) voor een periode van vier jaar als rector magnificus en lid van het College van Bestuur van de UvA.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

De Raad van Toezicht (RvT) van de Universiteit van Amsterdam (UvA) heeft Peter-Paul Verbeek (1970) benoemd tot rector magnificus en lid van het College van Bestuur van de UvA. Dit gebeurt met een positief advies van de medezeggenschap. De benoeming is voor een periode van vier jaar en gaat in op 1 oktober 2022. Verbeek volgt de huidige rector Karen Maex op die in juli is vertrokken. Bestuursvoorzitter Geert ten Dam neemt het rectoraat waar tot Verbeek begint.

Over Peter-Paul Verbeek

Rode draad in het onderzoek en werk van Peter-Paul Verbeek is de relatie tussen mens en technologie, bekeken vanuit ethisch oogpunt. Sinds 2018 is hij universiteitshoogleraar Filosofie van Mens en Techniek en wetenschappelijk codirecteur van het DesignLab aan de Universiteit Twente en is hij honorary professor aan Aalborg University in Denemarken. Ook is hij onder meer vice-voorzitter van het Bestuur van het Rathenau Instituut en voorzitter van KNAW Commissie voor de Vrijheid van Wetenschapsbeoefening. Verder is Verbeek voorzitter van de World Commission on the Ethics of Scientific Knowledge and Technology (COMEST) van UNESCO en vervult hij onder meer rollen in het domeinbestuur Sociale en Geesteswetenschappen van NWO en de sectorplancommissie van het ministerie van OCW in hetzelfde domein.

(tekst loopt door na de foto)

@Micha Verbeek

Open blik voor variëteit aan invalshoeken

Marise Voskens, voorzitter van de RvT, over de nieuwe rector: ‘Peter-Paul is een nationaal en internationaal gewaardeerd topwetenschapper die zich in zijn onderzoek richt op de relaties tussen mens, technologie en samenleving. Ook bestuurlijk is hij een verbinder, die een open blik voor een variëteit aan invalshoeken koppelt aan daadkracht. De visie en het mens- en wereldbeeld van Peter-Paul passen uitstekend bij de UvA als vooruitstrevende en maatschappelijk betrokken universiteit. Met zijn enthousiasme en energie kan hij als rector een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van onderwijs en onderzoek.’

Uitgebreide selectieprocedure

De benoeming is tot stand gekomen na een uitgebreide selectieprocedure waarin onder meer de Centrale Studentenraad (CSR) en de Centrale Ondernemingsraad (COR) positief hebben geadviseerd. Voorzitter van het College van Bestuur Geert ten Dam licht toe waarom Verbeek tijdens de selectieprocedure als beste kandidaat naar voren kwam: ‘Peter-Paul heeft een scherp zicht op de rol van de universiteit in een veranderende wereld en weet studenten en medewerkers te inspireren. We kijken er naar uit om samen met hem verder te bouwen aan belangrijke maatschappelijke thema’s als duurzaamheid en digitalisering.’

Een rechtvaardige en duurzame wereld

Peter-Paul Verbeek reageert enthousiast op zijn benoeming: ‘De UvA is een voorhoedespeler in de academische wereld, het is een eer daar mede leiding aan te geven. De volle breedte van alfa-, gamma-, bèta- en medische wetenschappen, op internationaal topniveau, bovenop een groot maatschappelijk engagement, vind ik bijzonder. Met veel genoegen zie ik dat studenten en jonge wetenschappers leiding willen geven aan een meer rechtvaardige en duurzame wereld. Zij mogen van hun universiteit verlangen dat die samen met hen hierin het voortouw neemt. Daar zet ik mij voor in.’

Zie ook 10 jaar Amsterdam: Rector Magnificus Maex zwaait afExterne link