Welke opleiding volg je?
Informatie

Actuele informatie over de demonstraties vind je op uva.nl/demonstratiesExterne link.

Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?
Informatie

Actuele informatie over de demonstraties vind je op uva.nl/demonstratiesExterne link.

Roeterseiland ingang REC A

Opstoppingen Entree REC A

Gepubliceerd op 10-11-2022 14:56
Het is regelmatig bijzonder druk bij de entree van REC A. Op piekmomenten staan er rijen voor de draaideur. Om de doorstroming te verbeteren wordt de draaideur op piekmomenten in de open stand gezet. Ook voeren we metingen uit ter voorbereiding op een structurele oplossing.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

Situatie

In coronatijd is met het oog op duurzaamheid een draaideur geplaatst tegen de tocht. Die aanpassing was gebaseerd op tellingen van in- en uitstroom in oktober 2019. Intussen is het aantal studenten sterk toegenomen: er zijn simpelweg meer mensen op de campus, dus de in- en uitstroom is ook groter. Bovendien zijn september en oktober de drukste collegemaanden. Met mooi weer was het qua klimaat geen probleem om de deur in de open stand te zetten of om aanvullend de naastgelegen nooddeur te openen. Inmiddels is het herfst en merken we dat de beoogde oplossing onvoldoende capaciteit biedt.

Rij mensen bij entree REC A

Piekmomenten

In week 44 en 45 vinden tellingen plaats. Uit de eerste tellingen blijken de volgende piekmomenten:

  • 8.45 – 9.00 uur
  • 10.45 – 11.15 uur
  • 12.45 – 13.15 uur
  • 14.45 – 15.15 uur 

Aanpak hinder

Op basis van deze eerste resultaten stellen we nu als noodoplossing al de nooddeur open op piekmomenten en zetten we de draaideur in de open stand. Ondertussen werken we aan een plan om de verkeersstromen de komende tijd over meerdere entrees te verdelen om de hoofdingang te ontlasten. Denk aan wayfinding via de fietsenkelder, via REC D of de fietsenentree aan de Roetersstraat. Ook brengen we de stromen zorgvuldig in kaart om aanvullende, structurele aanpassingen aan de hoofdentree te maken, zodat de deur straks ook op piekmomenten niet open hoeft. De huidige verwachting is dat in het eerste kwartaal van 2023 wordt gestart met de uitvoering van de structurele verbeteringen aan de entreesituatie.