Welke opleiding volg je?
Informatie

Actuele informatie over de demonstraties vind je op uva.nl/demonstratiesExterne link.

Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?
Informatie

Actuele informatie over de demonstraties vind je op uva.nl/demonstratiesExterne link.

Juliette Parlevliet, vertrouwenspersoon Faculteit der Geneeskunde UvA, Amsterdam UMC, locatie AMC.

Nieuwe vertrouwenspersoon Juliette Parlevliet

Gepubliceerd op 01-08-2022 14:08
Juliette Parlevliet start in een roerige tijd als vertrouwenspersoon bij Amsterdam UMC. Hoe kijkt zij aan tegen de actualiteit? En wat is haar motivatie om deze functie te gaan doen?
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

“Ik hoop dat we elkaar kunnen aanspreken op wat niet goed is gegaan."

Juliette volgt Wim van Aalderen bij locatie AMC op als vertrouwenspersoon voor UvA-studenten en -coassistenten en AIOS/ANIOS. Haar benoeming was al rond voordat het grensoverschrijdende gedrag bij The Voice naar buiten kwam en het thema sociale veiligheid extra stevig op de kaart kwam te staan. Juliette: “Grensoverschrijdend gedrag is niet iets van vandaag. Dit bestaat al jaren en komt ook binnen de universiteit en het ziekenhuis voor. Ik hoop dat alle huidige aandacht voor sociale veiligheid het onderwerp wel meer bespreekbaar maakt. En ik hoop ook, dat mensen zich realiseren dat het niet alleen om seksueel grensoverschrijdend gedrag gaat, zoals nu in de media, maar dat alle vormen van ongewenste omgangsvormen bespreekbaar zijn.”

Mentaal zware studie

Juliette is klinisch geriater in Amsterdam UMC en werkt ook al jaren in het onderwijs voor de Faculteit der Geneeskunde (UvA). Ze heeft hier zelf ook gestudeerd. “Ik heb zelf ervaren wat voor een zware studie Geneeskunde is. Misschien is het nu nog wel zwaarder. Het is vooral mentaal een pittige opleiding. Eigenlijk moet je heel stevig in je schoenen staan. Tijdens mijn studie heb ik dingen meegemaakt die we nu wel zouden omschrijven als grensoverschrijdend gedrag. Er werd bijvoorbeeld regelmatig heel denigrerend gedaan tegen coassistenten. Nu vinden we dat dat niet meer kan, maar desondanks horen we in gesprekken met coassistenten en AIOS dat het nog steeds gebeurt.

Cultuurverandering

De motivatie voor Juliette om vertrouwenspersoon te worden is, dat ze daarmee kan bijdragen aan een cultuurverandering binnen Amsterdam UMC. “Ik hoop door vertrouwenspersoon te zijn, dat we met elkaar ervoor kunnen zorgen dat we de opleidingen binnen de faculteit en het ziekenhuis voor iedereen prettiger kunnen laten verlopen. Dat we elkaar kunnen aanspreken op wat goed gaat en wat minder goed is gegaan. En dat we bij de ander checken hoe dingen overkomen. Daar zijn we nog niet, al gebeuren er ook mooie dingen. Het best vind ik het natuurlijk als ik uiteindelijk overbodig ben.”

Geheimhoudingsplicht

Alleen het bespreken van een voorval kan al heel waardevol zijn voor de student zelf. “Een vertrouwenspersoon zal ook nooit zeggen dat er iets met een melding gedaan moet worden. Als vertrouwenspersoon kun je hierbij wel ondersteunen, maar je onderneemt geen actie zonder toestemming van de melder. Deze blijft in de regie. Bovendien heeft de vertrouwenspersoon geheimhoudingsplicht. Als de melder er niets mee wil, blijft het binnenskamers. Je hoeft ook niet altijd bij een vertrouwenspersoon uit te komen, als je maar ergens je verhaal kwijt kunt zoals bij bijvoorbeeld een medestudent, mentor of de studieadviseur.”

Ombuds- en vertrouwenszaken

Daarnaast werkt Juliette nauw samen met Ombuds-en Vertrouwenszaken. Waar dat nodig is overlegt zij met de ombudsman Henny Krijnen en/of met haar collega vertrouwenspersonen. Dit alles natuurlijk alleen na toestemming van de betrokkene en met de waarborg dat deze overleggen vertrouwelijk zijn.

Voorlichting

Juliette is ook beschikbaar om  voorlichting te geven over ongewenste omgangsvormen, hoe je deze (h)erkent en ermee om kunt gaan. “Als er behoefte is aan voorlichting of advies over het onderwerp aan groepjes of individuen dan doe ik dat heel graag. Ook daarvoor kun je mij als vertrouwenspersoon benaderen.”

Meer info vind je onder Hulp bij ongewenst gedrag. Na de zomer wordt ook de app #Zouikwatzeggen? geïntroduceerd bij de Faculteit der Geneeskunde (UvA). Hierin staat informatie over ongewenste omgangsvormen, tips om hiermee om te gaan en je kunt via de app eventueel ook een melding doen of in contact komen met een vertrouwenspersoon.