Welke opleiding volg je?
Informatie

Actuele informatie over de demonstraties vind je op uva.nl/demonstratiesExterne link.

Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?
Informatie

Actuele informatie over de demonstraties vind je op uva.nl/demonstratiesExterne link.

Meet your mentor: ‘Jij kunt het!’

Gepubliceerd op 03-08-2022 17:59
Nur Nicanci doet mee aan Meet Your Mentor, het succesvolle programma dat derdejaars bachelor- en masterstudenten met een niet-Westerse achtergrond hulp biedt bij hun carrièreplanning.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?
Student Nur Nicanci

Nur en Fergal

Nur volgt de master Privaatrecht. Ze is de eerste uit haar familie die een universitaire studie volgt. Met haar vader spart ze veel over de keuzes en mogelijkheden binnen haar studie maar ze mist inzicht en ervaring van een professional binnen de rechtenwereld nu de overstap naar de arbeidsmarkt eraan komt. ‘Ik heb van huis uit altijd meegekregen dat ik als vrouw zijnde onafhankelijk moet zijn en op mijn eigen voeten moet kunnen staan.’ Dus Nur zocht hulp in het Meet your Mentor-programma.

Ze wordt gekoppeld aan Fergal van de Wouw, hoofd van de Kinderombudsman. De gesprekken met haar mentor geven Nur inzicht in haar interesses en de dingen waar ze energie uithaalt. ‘Je kunt bij je mentor terecht met al je carrière-gerelateerde vragen en mijn mentor heeft ook bij mij veel doorgevraagd. Ik ben dichter bij mezelf gekomen.’

Het Meet your Mentor-programma bestaat naast de gesprekken met je mentor uit online modules die je helpen bij het formuleren van je doel en je aandachtspunten. Met je mentor kun je bijvoorbeeld een sollicitatiegesprek oefenen. Fergal regelde voor Nur een gesprek met een advocaat aan wie ze al haar vragen kon stellen.

Nur worstelde met vooroordelen over haar culturele achtergrond. ‘Ik heb geleerd dat mijn achtergrond juist een krachtige eigenschap is en waardevol kan zijn voor de overheid.’ Ook de gesprekken met professionals die Nur heeft ontmoet  en de gesprekken met andere studenten met een niet-westerse achtergrond over hun ervaringen, hebben haar meer zelfvertrouwen gegeven.

Nur kan ook buiten het programma om nog altijd bij haar mentor terecht als ze behoefte heeft om te sparren. ‘Dit vind ik zo fijn. Hij weet het nog niet, maar ik noem hem mijn academische vader.’

Mentor Sanne van 't Hof

Mentor Sanne: ‘Jij kunt het!’

Sanne van ‘t Hof heeft zich opgegeven als mentor.  Ze werkt op het ministerie van Justitie en Veiligheid als beleidsondersteuner.  Sanne had tijdens haar studie geen juristen in haar omgeving die haar op weg konden helpen op de arbeidsmarkt en heeft veel zelf moeten uitzoeken. Toen ze de aankondiging van het Meet your Mentorprogramma zag dacht ze direct: ‘Daar doe ik aan mee! Mijn zoektocht en mijn werkerving komen goed van pas voor een masterstudent.’

Sanne wil haar mentee meegeven dat ze beter zal herkennen dat mensen potentie in haar zien en dat ze daar haar voordeel mee kan doen. Ik dacht regelmatig: 'zet 'm op want jij kunt het!'. Haar mentee kreeg tijdens een sollicitatiegesprek voor een baan als student-stagiaire  het advies om te solliciteren voor advocaat-stagiaire. ‘Dat zegt mij als professional dat zij veel potentie heeft om het op zakelijk gebied ver te schoppen.’

Over het Meet Your Mentor-programma

Meet Your Mentor ondersteunt Nederlandstalige (eerstegeneratie)studenten met een niet-westerse achtergrond in de overgang naar de arbeidsmarkt. Het programma biedt studenten een mentor, met wie je loopbaanvragen  bespreekt en waarmee je jouw kracht als toekomstige young professional ontdekt. Het programma is in september 2020 gestart en er hebben al 65 studenten aan meegedaan. De volgende traject start op 1 december. Aanmelden kan tot 29 oktober.