Welke opleiding volg je?
Informatie

Actuele informatie over de demonstraties vind je op uva.nl/demonstratiesExterne link.

Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?
Informatie

Actuele informatie over de demonstraties vind je op uva.nl/demonstratiesExterne link.

Maak kennis met vertrouwenspersonen voor studenten, Kristien en Belle

Gepubliceerd op 31-08-2022 17:41
Kristien van Lunen en Belle Jansen zijn onlangs opgeleid en aangesteld als vertrouwenspersonen voor studenten aan de FNWI. Maak kennis met ze en ontdek wat ze voor jou kunnen betekenen.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?
Portret Belle Jansen
Belle Jansen
Portret Kristien van Lunen
Kristien van Lunen

Belle is communicatiemedewerker bij het Instituut voor Interdisciplinaire Studies (IIS). “In mijn werk heb ik vrij weinig contact met studenten. Dus ik kan me voorstellen dat het veilig voelt voor studenten om hun verhaal met mij te delen. Ik zal bijvoorbeeld nooit hun werkgroep begeleiden of hun tentamen nakijken.” Als programma coördinator van de masterprogramma’s Biological Sciences en Earth Sciences put Kristien juist uit haar ervaring met studenten: “Ik vind het leuk om diepgaande gesprekken met mensen te voeren en ben een goede luisteraar.” 

Gevoelens van schaamte en schuld verlichten 

Vertrouwenspersonen kunnen ondersteuning bieden wanneer je te maken hebt met ongewenst gedrag door docenten, studenten of andere personen waarmee je contact hebt als onderdeel van je studie aan de UvA. Zowel Kristien als Belle erkennen dat praten over zulke situaties steun kan geven: “Persoonlijk heb ik er veel aan gehad om erover te praten toen ik ongewenst gedrag meemaakte. De taboe rondom deze onderwerpen moet worden weggenomen, net als de gevoelens van schaamte en schuld,” vertelt Belle. Kristien voegt toe: “De volgende stap is ook heel belangrijk: wat kunnen studenten zelf doen om de situatie op te lossen? Ik wil studenten helpen om de controle terug te nemen en zich veiliger en sterker laten voelen.”  

Ongewenst gedrag herkennen 

Terwijl bepaalde vormen van ongewenst gedrag wellicht makkelijk te herkennen zijn, kan dat bij andere lastiger zijn. Kristien: “Er zijn vier hoofdcategorieën van ongewenst gedrag: pesten, (seksuele) intimidatie, discriminatie en agressie.” Deze typen gedrag kunnen in vele vormen voorkomen: “Stel, een student wordt gepest door andere studenten in de collegezaal of online, via WhatsApp-groepen. Dat creëert een vijandige omgeving waarin de student zich onveilig kan voelen. In zo’n situatie kan contact opnemen met een vertrouwenspersoon uitkomst bieden,” aldus Belle. 

Vertrouwenspersonen ook meedenken over praktische oplossingen. Belle: “Wanneer je bij ons komt, hoef je geen namen of andere details over de situatie te delen. Daarnaast blijft alles wat je met ons deelt tussen ons. Samen kunnen we een oplossing zoeken voor het probleem. Als je er uiteindelijk voor kiest om een formele klacht in te dienen, kunnen we ook helpen met informatie en ondersteuning gedurende het proces.” Zowel Kristien als Belle benadrukken dat het aan jou is hoe je met de situatie wil omgaan. Kristien: “Als vertrouwenspersonen kunnen we informeren en ondersteunen, maar de student blijft zelf in controle over de situatie. Dat is het allerbelangrijkste.” 

Bij twijfel, neem contact op 

Het is belangrijk om te weten dat ongewenst gedrag niet per se op een UvA locatie hoeft te hebben plaatsgevonden: “Of iets nu op of buiten de campus gebeurt, als je ongewenst gedrag ervaart van UvA-studenten of –medewerkers is dat iets waar je met ons over kunt praten,” legt Belle uit. “We willen studenten hoe dan ook aanmoedigen om contact op te nemen, ook als ze twijfelen of ze dat wel kunnen doen.” 

Je kunt contact opnemen door een e-mail te sturen of te bellen. Kristien: “In de meeste gevallen kun je binnen één of twee dagen een afspraak maken. Je kunt afspreken op iedere plek die je wil, dus het hoeft niet per se op Science Park te zijn als dat niet veilig voelt.” 

Heb je te maken met ongwenst gedrag, zoals pesten, (seksuele) intimidatie, agressie of discriminatie? Neem contact op met een vertrouwenspersoon