Welke opleiding volg je?
Informatie

De openingstijden van de UB op 18, 19 en 20 mei kunnen afwijken. Ga naar uva.nl/studieplekExterne link voor actuele informatie.

Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?
Informatie

De openingstijden van de UB op 18, 19 en 20 mei kunnen afwijken. Ga naar uva.nl/studieplekExterne link voor actuele informatie.

Maak kennis met de Facultaire Studentenraad 2022-2023

Gepubliceerd op 03-11-2022 11:51
De Facultaire Studentenraad (FSR) zet zich in voor een zo goed mogelijk onderwijsklimaat voor alle studenten op de FNWI. De raad voor het nieuwe studiejaar stelt zich graag aan je voor.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

De FSR luistert naar studenten en brengt aan de hand daarvan adviezen uit over bijvoorbeeld herkansingsmogelijkheden en keuzeruimte, maar ook over zaken zoals gender expressie, mentale gezondheid en sociale veiligheid op de faculteit. Ook zijn ze betrokken bij het jaarlijks behandelen en goedkeuren van de Onderwijs- en Examenregelementen (OER). Deze geven vorm en inhoud aan je opleiding, daarom is dit een van de sterkste machtsmiddelen van de FSR.

Raadsleden

Chris

“Ik zit in het tweede jaar van Kunstmatige intelligentie. Dit jaar ben ik commissaris van de FPC en ik zou graag de bekendheid van de raad willen vergroten!”

Portret Chris
Chris

Stan

“Ik ben 18 jaar en zit in het tweede jaar van Kunstmatige intelligentie. Ik ben dit jaar voorzitter van de studentenraad en ook commissielid bij de Faciliteiten en Publieke Relaties Commissie. Ik wil me dit jaar graag inzetten om studenten betrokkener te krijgen bij de studentenraad, om ervoor te zorgen dat wij ons beter in kunnen zetten voor de behoeftes van studenten.”

Portret Stan
Stan

Rabia

“Ik studeer Kunstmatige Intelligentie. Dit jaar ben ik een algemeen raadslid en zit in de commissie FPC.”

Portret Rabia
Rabia

Liang

“Ik ben de vicevoorzitter van de raad. Ik zit in mijn derde jaar van Kunstmatige intelligentie en hang vaak rond op Science Park. In mijn vrije tijd voetbal ik graag! Daarnaast is mijn lievelingskleur groen.”

Portret Liang
Liang

Daniella

“Ik ben tweedejaars Scheikunde student. Dit jaar ben ik de penningmeester van de FSR en zit ik in de commissie Facultaire Onderwijszaken (FOZ).”

Portret Daniella
Daniella

Melanie

“Ik ben  23 jaar en ik zit in het derde jaar van de bachelor Future Planet Studies. Als commissaris van de Facultaire Opleidingszaken zet ik me graag in voor het verbeteren van de studiegids en de vak evaluaties.”

Portret Melanie
Melanie

Daniel

“Ik ben tweedejaars student Biomedische wetenschappen en ik doe dit jaar mee aan de studentenraad. Ik zit bij de comissie Facultaire Onderwijszaken, waar we onderwijsproblemen op facultair niveau proberen op te lossen. Denk bijvoorbeeld aan roosterindeling of vak evaluaties. Ook ben ik zelf actief bij de debat vereniging ASDV Bonaparte!”

Portret Daniel
Daniel

Amber

“Ik ben 22 jaar, studeer psychobiologie en ben dit jaar de secretaris van de FSR. Daarnaast zit ik in de FOZ en heb ik ontzettend veel zin om het onderwijs op Science Park net wat beter te maken!” 

Portret Amber
Amber

Jessica

“Ik studeer wiskunde en zit nu voor het tweede jaar in de FSR. Dit jaar zit ik in de commissie Regelementen en Opleidingen (RegO).“

Portret Jessica
Jessica

Kasper

“Dit jaar ben ik raadsassistent van de FSR en lid van de RegO commissie en de taakgroep Financiën. Ik ben tweedejaars Scheikunde student en actief lid bij het ACD.”

Portret Kasper
Kasper

Winson

“Ik ben derdejaars student Future Planet Studies, ik ben actief in de commissie Reglementen en Onderwijs. Ik ben ook studentvoorlichter van mijn opleiding.”

Portret Winson
Winson

Meer over de FSR

Als je meer wil weten over de FSR en wat ze doen, dan kun je een kijkje nemen op de websiteExterne link of kom bij ze langs in de nieuwe raadskamer A0.10 op Science Park 904.