Welke opleiding volg je?
Informatie

Actuele informatie over de demonstraties vind je op uva.nl/demonstratiesExterne link.

Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?
Informatie

Actuele informatie over de demonstraties vind je op uva.nl/demonstratiesExterne link.

‘Ik hoop andere studenten met dezelfde achtergrond te kunnen motiveren’

Gepubliceerd op 30-09-2022 10:46
Op 3 februari ontving Assamaual Saidi Rabah de Loyens & Loeff Law & Tax Award van minister van Onderwijs Robbert Dijkgraaf tijdens de ECHO Awards.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

Assamaual is weer dagelijks op de campus en daar geniet hij enorm van. Zijn motivatie is groter nu er weer fysiek onderwijs is. Hij zit in het laatste jaar van zijn bachelor Rechtsgeleerdheid en in het tweede jaar van Politicologie. Het afgelopen halfjaar heeft hij vakken gevolgd aan Georgetown University in Washington D.C.

Het is een bewijs dat je als student en moslim in Nederland succesvol kunt zijn
Assamaual Saidi Rabahstudent Rechtsgeleerdheid

Kracht en inspiratie uit islamitische identiteit

Al jarenlang zet Assamaual zich in voor studentenbelangen, voornamelijk voor studenten die verkeren in een kwetsbare of gemarginaliseerde positie. Hij is er trots op dat hij een prijs uitgereikt krijgt door de minister zonder dat hij zijn identiteit onder stoelen of banken hoeft te steken. ‘Het is een bewijs dat je als Nederlandse moslim succesvol kunt zijn.’ Hij haalt veel kracht en inspiratie uit zijn islamitische identiteit. Het geeft hem inspiratie om een goed mens te zijn en zich in te zetten voor de universiteit en de samenleving. ‘Dat de jury dat heeft gewaardeerd geeft me een fijn gevoel. Ik hoop hiermee andere studenten met dezelfde achtergrond te motiveren.’

Zelf haalt hij zijn motivatie enerzijds uit het feit dat hij zelf uit een kwetsbare positie komt. Zijn ouders zijn lange tijd ziek geweest. Ze kregen tegelijkertijd kanker. Dat was heel ingrijpend en daardoor hebben ze een tijd lang in armoede geleefd omdat ze niet konden werken. Anderzijds komt zijn motivatie om het voor andere mensen makkelijker te maken vanuit zijn geloof. Assamaual wil een inclusievere omgeving voor iedereen, dus voor mensen met zijn geloof maar ook juist voor mensen die totaal anders in het leven staan en andere opvattingen hebben.

Assamaual met minister Robbert Dijkgraaf
Assamaual met minister Robbert Dijkgraaf

Inspiratie uit Amerika: kansengelijkheid

Assamaual laat zich inspireren door de Amerikaanse burgerrechtenactivisten van de jaren 60, zoals Malcolm X, Martin Luther King en Mohammed Ali. Zij stonden ook vanuit hun geloof op voor kansengelijkheid, rechtvaardigheid en rechtsstatelijkheid. ‘Dat zijn dingen waar ik tot in mijn diepste vezels in geloof, en waarin zij mij inspireren.’

Mijn indruk is dat we als Nederlanders heel snel de neiging hebben om verschil te zien als verdeeldheid, daar geloof ik niet in.
Assamaual Saidi Rabahstudent Rechtsgeleerdheid

In Amerika zag Assamaual dat universiteiten daar veel aandacht besteden aan inclusie. Georgetown heeft een moskee, synagoge en kerk naast elkaar op de campus. Dat geeft het signaal: je bent welkom en wordt geaccepteerd zoals je bent. ‘Mijn indruk is dat we als Nederlanders heel snel de neiging hebben om verschil te zien als verdeeldheid, daar geloof ik niet in. Eenheid bereik je niet door het egaliseren van verschillen, maar door te kijken naar wat ons als mens met elkaar verbindt.’ Verschillen zijn menselijk. Hoe gaan we dat accepteren en toch samen een mooie academische gemeenschap vormen?’

Islamitische studentenvereniging om participatie te stimuleren

Hoe zorg je ervoor dat iedereen mee kan doen? Hoe zorg je dat UvA-studenten een fijne tijd hebben en zich thuis voelen op de universiteit? Dat zijn vragen waar Assamaual over nadenkt. ‘Veel studenten uit mijn omgeving studeren aan de UvA maar brengen meer tijd door op de VU omdat ze zich daar meer thuis voelen. Daar doen we als UvA iets fout.’ Dit was de aanleiding voor Assamaual om het initiatief te nemen tot de islamitische studentenvereniging Muslim University Students of Amsterdam (MUSA). De vereniging heeft nu zo’n 250 leden, waaronder ook internationale studenten. Ze organiseren activiteiten zoals workshops en reizen. De vereniging maakt deze groep zichtbaarder voor het bestuur en ze werken samen aan een inclusievere universiteit. Assamaual vertelt: ‘Ik heb studenten gesproken die voor de UvA gekozen hebben vanwege MUSA.’

In Amerika bestaan Muslim Student Associations (MSA’s) al sinds de jaren 50 en 60 en hebben ze een belangrijke rol gespeeld in de emancipatie van Amerikaanse moslims. ‘Ik zie een soortgelijke belangrijke rol voor deze verenigingen in Nederland. MUSA stimuleert participatie en helpt studenten vanuit zelfvertrouwen een betere positie in de samenleving te verwerven.’

Geproefd aan de rol van advocaat

Assamaual vertelt over zijn tijd als lid van de Studentenraad. ‘Ik heb geleerd hoe medezeggenschap werkt en hoe je impact kunt maken.’ De Centrale Studentenraad verzette zich tegen het besluit van het CvB om de uitwisselingen te annuleren, waardoor nu een kleine duizend UvA-studenten alsnóg naar het buitenland kunnen. Samen met tientallen studenten hebben ze een campagne opgezet om het bestuur te overtuigen. Een dagvaarding van een advocaat lag klaar en ook de media hielpen mee. ‘Door te onderhandelen, te lobbyen en overtuigende brieven te schrijven heb ik geproefd aan de rol van advocaat.’ Assamaual is trots dat het gelukt is en heeft respect voor het bestuur dat ze de beslissing teruggedraaid hebben.

Wees mondig!

Over een advies aan nieuwe eerste-generatie-studenten hoeft Assamaual niet lang na te denken. ‘Wees mondig! Creëer kansen voor jezelf en neem initiatief. Durf bestuurders te mailen en hoogleraren om hulp te vragen als je die nodig hebt.’ Of als je je bijvoorbeeld ergens voor aanmeldt, vraag een hoogleraar of docent dan om een aanbeveling. ‘Voel daar geen ongemak bij, doe dat gewoon. Dat is in je eigen belang.’

Als laatste heeft Assamaual ook nog een advies voor de UvA. ‘Kijk hoe internationale universiteiten bezig zijn op het gebied van diversiteit en inclusie en kijk wat je daarvan kunt leren. Ik denk dat het belangrijk is om het gesprek aan te gaan met studentenverenigingen om die meer bij elkaar te brengen, en ook naar de ervaringen van religieuze studenten aan de UvA te vragen.’

Ik wil iets doen waar public interest in zit. Dat lijkt me leuk.
Assamaul Saidi Rabahstudent Rechtsgeleerdheid

Assamaual en de toekomst

Na zijn bachelor wil Assamaual het liefst terug naar Amerika of Engeland om daar een master te volgen. ‘Het onderwijs in Amerika is opener, er is meer ruimte voor debat en opinie.’ Maar voor die tijd gaat hij op Summercourse in LA, of wordt het toch eerst een taalcursus Arabisch in Palestina? Assamaual heeft plannen genoeg.

‘Mijn missie is om mezelf op te werken, maar ook te kijken hoe ik andere mensen daarin mee kan nemen.’ Assamaual wil later advocaat worden. Waarschijnlijk niet op de Zuidas, maar meer iets met mensenrechten. Hij wil vanuit zijn rol niet alleen individuen juridisch bijstaan, maar zich ook bezighouden met kansengelijkheid en sociale rechtvaardigheid. ‘Ik wil iets doen waar public interest in zit. Dat lijkt me leuk.’

Wat houdt de Summercourse aan UCLA in?

De winnaars van de ECHO Awards worden beloond met een volledig verzorgde Summercourse aan UCLA. UCLA is een voorloper op het gebied van diversiteit en inclusie. De Summercourse duurt 6 weken en is inclusief vliegticket en verblijf op de campus. Je kunt zelf kiezen welke vakken je wilt volgen.