Welke opleiding volg je?
Informatie

Actuele informatie over de demonstraties vind je op uva.nl/demonstratiesExterne link.

Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?
Informatie

Actuele informatie over de demonstraties vind je op uva.nl/demonstratiesExterne link.

‘Ik ben iemand die graag dingen uitzoekt’

Gepubliceerd op 25-10-2022 16:01
Amber Mulder volgde de Academic Excellence Track (AcET); het honoursprogramma voor masterstudenten. Het programma bestaat uit een onderzoeksstage, het vak Law as a changemaker en een uitbreiding van de masterscriptie. ‘AcET geeft een vernieuwende blik op wat je kunt betekenen in je werk.’
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

Amber is sinds 1 september juniordocent bij de sectie Staats- en bestuursrecht. Ze geeft les in de bachelor Rechtsgeleerdheid, o.a. in werkgroepen van constitutioneel recht en bestuursprocesrecht. Daarnaast werkt ze mee aan lopend onderzoek naar financiering door de overheid. ‘Voordat ik de Academic Excellence Track deed had ik niet verwacht dat ik verder zou gaan in onderzoek. Dat leek moeilijk bereikbaar en het was me ook niet duidelijk wat de mogelijkheden waren. Door mijn stage ontdekte ik dat het wél kon.’

Combinatie van uitzoeken en schrijven

Tijdens haar master Staats- en bestuursrecht raakte Amber geïnteresseerd in het doen van onderzoek. Ze schreef samen met drie andere studenten in het kader van het Amsterdam Law Practice-vak staats- en bestuursrecht in de praktijk een artikel over wat er gebeurt als er in Nederland een verkiezingsgeschil zou ontstaan, zoals recent in Amerika het geval was. Het artikel werd gepubliceerd in het Nederlands Juristen Blad. ‘Ik ben iemand die graag dingen goed uitzoekt en alles wil weten voordat ik ga handelen.’ Toen Amber een uitnodiging ontving voor de Academic Excellence Track hoefde ze dan ook niet lang na te denken. Studeren in het Engels leek haar wel een uitdaging maar het programma sprak haar enorm aan. ‘De combinatie van uitzoeken en schrijven vind ik leuk.’

Kijkje in de keuken van de onderzoekswereld

De onderzoeksstage van de Academic Excellence Track geeft je een kijkje in de keuken: ‘Hoe gaat het eraan toe in zo’n sectie? En wat gebeurt er allemaal in de onderzoekswereld? Daar heb je niet vaak mee te maken tijdens je studie,’ zegt Amber. Ze zat twee dagen in de week bij de sectie Staats- en bestuursrecht waardoor ze echt onderdeel van het onderzoek werd. Ze leerde de collega’s daar goed kennen. Tijdens haar stage schreef ze mee aan het onderzoek Financieren in netwerken. Dit is een project waarin ze onder begeleiding van Jacobine van den Brink, hoogleraar Bestuursrecht, onderzoek doet naar financiering door de overheid, met name op het gebied van leningen en garanties. Het project wordt in samenwerking met de provincie Noord-Brabant en provincie Zuid-Holland gedaan en komt uiteindelijk op de website financiereninnetwerken.nlExterne link; een website waar overheden gebruik van maken om te zien welk financieringsinstrument ze voor welk maatschappelijk doel kunnen gebruiken. Momenteel werkt Amber aan een eigen wetenschappelijk artikel binnen het onderzoek waarvoor ze literatuur, jurisprudentie en wetsgeschiedenis bestudeert over het verstrekken van leningen en garanties door overheden. ‘Ik vind het leuk dat het zo concreet is.’

Law as a Change Maker

Het vak Law as a Change Maker is onderdeel van de Academic Excellence track. Het vak behandelt onder andere de ethische vragen die je je als jurist stelt als je in de onderzoekspraktijk aan de slag gaat. Vragen als: welke gevolgen voor de samenleving heeft de door mij gekozen onderzoeksopzet? Hoe stellen we waarheid vast? Hoe om te gaan met vooringenomenheid? Het vak leert je als student hoe je jouw rol als onderzoeker vindt. ‘In de stage kon ik dat direct toepassen,’ vertelt Amber.

Trip naar het Europese Hof in Luxemburg

Naast de stage is Amber de trip naar het Europese Hof van Justitie in Luxemburg het meest bijgebleven. Het was haar eerste excursie vanuit de UvA. De AcET-studenten kregen een rondleiding en woonden een rechtszaak bij. Tijdens het bezoek leerden ze elkaar ook beter kennen. ‘Er zijn mensen met wie ik nog steeds contact heb, zowel Nederlandse als internationale studenten. Je volgt het programma met studenten van andere masters waardoor je snel een hechte groep bent omdat je allemaal nieuw bent voor elkaar.’

Wees niet onzeker over je Engels
Amber MulderAlumna Academic Excellence Track

Twijfels over het honoursprogramma?

We vroegen Amber naar haar advies voor studenten die twijfelen over het honoursprogramma. ‘Ik kan het alleen maar aanbevelen,’ zegt Amber met een knipoog. ‘Het gaf mij een vernieuwende blik op wat je kunt betekenen in je werk, ongeacht wat voor werk je gaat doen.’ Het programma is een goede toevoeging op je cv, zelfs als je al weet dat je in de praktijk wilt werken. ‘Het toont aan dat je verder hebt gekeken. En ook dat je je schrijftechnieken hebt opgekrikt, die heb je immers in elke juridische functie nodig.’

Aan Nederlandse studenten wil Amber vooral meegeven: ‘Wees niet onzeker over je Engels’. Ambers medestudenten van het honoursprogramma stelde haar ook gerust door te zeggen dat Nederlandse studenten doorgaans zo goed zijn in Engels dat die zich over de taal geen zorgen hoeven te maken. Als je een Nederlandse master doet kun je de stage en de uitbreiding van de scriptie bovendien in het Nederlands doen. In dat geval volg je alleen het vak Law as a Change Maker in het Engels. ‘Daar moet je even inkomen maar dat juridische Engels, daar kom je wel uit.’

Kijk ook bij