Welke opleiding volg je?
Informatie

Actuele informatie over de demonstraties vind je op uva.nl/demonstratiesExterne link.

Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?
Informatie

Actuele informatie over de demonstraties vind je op uva.nl/demonstratiesExterne link.

Huishoudelijk personeel in Nederland kwetsbaar voor arbeidsuitbuiting

Gepubliceerd op 19-10-2022 12:49
Huishoudelijk personeel in Nederland is kwetsbaar voor arbeidsuitbuiting. Dat is een van de bevindingen van studenten die het afgelopen semester meededen aan de Fair Work and Equality Law Clinic van de Amsterdam Law Clinics.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

De Fair Work and Equality Law Clinic heeft voor de European Federation for Services to Individuals (EFSI) een uitgebreid onderzoek gedaan naar de gezondheid en veiligheid op het werk in de persoonlijke en huishoudelijke dienstverlening in België, Italië en Nederland.

Onderzoeksaanpak

Tijdens hun onderzoek hanteerden de studenten een vergelijkend en multidisciplinair perspectief, waarbij zij relevante internationale en nationale wetgeving, rapporten en academische artikelen bestudeerden. Ook organiseerden ze een hybride bijeenkomst van deskundigen, met de focus op lacunes in de bescherming van werknemers, de situatie van werknemers tijdens de coronapandemie en een inventarisatie van best practices om de situatie in de sector te verbeteren.

Best practices

Als goed voorbeeld werd onder meer het Belgische systeem van dienstencheques aangemerkt. Dit is een speciaal betaalsysteem in Vlaanderen, waarbij de betaling en sociale verzekeringspremies worden geregeld en de gezondheid en veiligheid op de werkplek onder de verplichtingen van het dienstenchequebedrijf vallen. In Italië worden trainingen gegeven om ervoor te zorgen dat het personeel potentiële risico's zoveel mogelijk kan beperken. In Nederland, waar – door de niet-ratificatie van het ILO Verdrag inzake fatsoenlijk werk voor huishoudelijk personeel 2011 – het juridisch kader niet in overeenstemming is met het verdrag lijkt een innovatieve aanpak om de gezondheid en veiligheid van huishoudelijk personeel te waarborgen tot nu toe te ontbreken.

Download het Engelstalige verslag voor de volledige reeks bevindingen (pdf)

Lees meer over de Amsterdam Law Clinics