Welke opleiding volg je?
Informatie

Actuele informatie over de demonstraties vind je op uva.nl/demonstratiesExterne link.

Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?
Informatie

Actuele informatie over de demonstraties vind je op uva.nl/demonstratiesExterne link.

Grassroots Science4all: dien nu jouw voorstel in en maak het verschil!

Gepubliceerd op 28-09-2022 16:38
Heb jij een idee om inclusiviteit te bevorderen of om diversiteit te vergroten? Dan heb je tot 1 december om je voorstel in te dienen.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

Wat kun je verwachten?

Je kunt financiële ondersteuning aanvragen voor verschillende soorten activiteiten, zoals een symposium, culturele of sociale activiteiten, PR-materiaal of een web campagne of een project met middelbare scholieren; verras ons! We hechten in het bijzonder waarde aan initiatieven die een duurzame of overdraagbare impact hebben. Dat wil zeggen: projecten die niet alleen voor de betrokken individuen relevant zijn, maar waar de wijdere FNWI-gemeenschap, nu en in de toekomst, baat bij heeft.

Stuur je projectvoorstel in

Een beknopt voorstel moet bestaan uit:

  • Projectnaam
  • De aanvragers (studenten en/of medewerkers)
  • Projectbeschrijving (niet langer dan één pagina): wat is je doel, welke impact streef je na en hoe wil je dat bereiken?
  • Budget aanvraag
  • Tijdpad

Het voorgestelde project moet een begin- en een einddatum hebben, waarna een kort verslag moet worden gemaakt. Het toegekende budget is niet bedoeld om personeel aan te nemen. Budget per project kan tussen de €500 en €5.000 liggen; het totaal beschikbare budget is €25.000.

Je kunt ondersteuning krijgen bij zowel het aanvragen als het uitvoeren van je projectplan van het Student Impact CentreExterne link

Stuur je voorstel uiterlijk 1 december naar: diversity-science@uva.nlExterne link. Hier kun je ook eventuele vragen stellen.