Welke opleiding volg je?
Informatie

Actuele informatie over de demonstraties vind je op uva.nl/demonstratiesExterne link.

Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?
Informatie

Actuele informatie over de demonstraties vind je op uva.nl/demonstratiesExterne link.

Gebouw rechten REC A

Diversity Day 2022 op de rechtenfaculteit

Gepubliceerd op 31-10-2022 15:20
Op dinsdag 4 oktober jl. was het Diversity Day: een dag waarop we aandacht vragen voor diversiteit en inclusie op de universiteit. We vinden het als rechtenfaculteit heel belangrijk dat er altijd ruimte is voor de ander. In de hal hadden studenten en medewerkers de mogelijkheid om hun gedachten over diversiteit en inclusie te delen op een aantal prikborden.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?
Prikborden tijdens Diversity Day op de Roeterseilandcampus

De diversiteitscommissie van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid vroeg in de centrale hal: ‘What is your wish or call for action for diversity, equality and belonging at the university?' Dit leverde 4 overvolle borden met wensen op van studenten en medewerkers. De boodschappen varieerden van een meer divers curriculum naar wensen voor een diversere samenstelling van medewerkers en studenten. Er was een oproep om rechters met hoofddoek toe te laten. Maar ook om eten en drinken op de campus voor mensen met een smallere beurs toegankelijk te maken.

We zijn een heel diverse groep met verschillende nationaliteiten. Wij zijn de samenleving. Dat wens ik iedereen toe.
JeroenFacility Service

Thuisvoelen op de campus

Diversity Day Amsterdam Law School

Er kwamen heel mooie adviezen om ons op de campus thuis te voelen van medewerkers van Facility Service en van Fiduzia, die de campus rook- en fietsvrij houden. Hoewel er aanvankelijk schroom was iets te delen, waren de uiteindelijke bijdragen spot on. Zoals van Jeroen van Facility Service: ‘We zijn een heel diverse groep met verschillende nationaliteiten. Wij zijn de samenleving. Dat wens ik iedereen toe.’ Of van een medewerker van Fiduzia die dagelijks studenten ertoe moet bewegen zich goed te gedragen: ‘Als je de ander benadert zoals je zelf benaderd wilt worden, krijg je het terug.’

Vertalen in concrete acties

Prikbord Diversity Day 2022

Het was een geslaagde dag. Alle quotes zijn verzameld en teruggebracht tot 17 categorieën (zie foto). Het betreffen thema’s waar de diversiteitscommissie al mee aan de slag is of samen met de faculteit nog meer aandacht aan wil geven. We zullen alle suggesties vertalen in concrete acties en hier een terugkoppeling van geven.

We willen alle studenten en medewerkers bedanken voor alle input en betrokkenheid!