Welke opleiding volg je?
Informatie

Actuele informatie over de demonstraties vind je op uva.nl/demonstratiesExterne link.

Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?
Informatie

Actuele informatie over de demonstraties vind je op uva.nl/demonstratiesExterne link.

Hans van Goudoever, decaan Faculteit der Geneeskunde Universiteit van Amsterdam.

De eerste 100 dagen van de nieuwe decaan

Gepubliceerd op 01-08-2022 14:08
Hans van Goudoever is sinds 1 januari 2022 decaan van de Faculteit der Geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Hoe is zijn eerste periode als decaan hem bevallen?
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

In dit interview lees je over wat hem opviel en waar hij mee aan de slag wil. 'Ík wil bovenaan de NSE komen te staan. Zo, dat heb ik maar vast uitgesproken.'

Voor de klas

Van Goudoever studeerde Geneeskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, specialiseerde zich tot kinderarts en neonatoloog en heeft al een lange carrière in de zorg achter zich. Onderwijs geven maakte daar altijd deel van uit. 'Dat begon eigenlijk al op de lagere school. Ik was goed in rekenen en wiskunde, dus ik hielp leerlingen van een paar klassen onder mij met de stof. Ik heb mijn hele carrière geneeskunde onderwijs gegeven. Eerst in Rotterdam. Daarna binnen Amsterdam UMC als hoogleraar, zowel bij de UvA als de VU en zowel aan bachelor- als aan masterstudenten. Beide faculteiten ken ik dus goed. Ik ben ook nog steeds mentor/tutor bij beide faculteiten. Daar kies ik bewust voor. Ik wil graag weten wat er speelt. Ik vraag altijd aan iedereen: wat kan beter?'

Bevoorrechte plek

De eerste honderd dagen verliepen in het begin nog rustig. 'Wanneer komt het, dacht ik. Toen kwamen de lange beleidstukken en adviezen van de universiteit. Dat mag er in hoor; daar heb ik niet zoveel mee. Gelukkig zijn er collega’s die samenvatten en mij van advies en duiding voorzien. Het is een ander speelveld, dat zich deels ook buiten de ziekenhuismuren afspeelt. Je hebt veel met Den Haag, Amsterdam en andere universiteiten te maken. Ik vind het echt een bevoorrechte plek.'

Flexibiliteit

Wat Van Goudoever tot nu toe het meest is opgevallen is de flexibiliteit van de hele onderwijsorganisatie. 'In januari zaten we nog midden in coronamaatregelen die allerlei aanpassingen in de faculteit tot gevolg hadden. Toen kregen we ook nog storm Eunice voor onze kiezen. In allerijl moesten er examens en onderwijs worden verplaatst. Dan zijn er heel veel medewerkers druk bezig om dit voor elkaar te krijgen. Wat ook opvallend is aan onze organisatie is dat er veel wordt afgestemd. Met Amsterdam UMC, de UvA en ook de VU. We moeten rekening houden met elkaar.'

Noeste arbeid

Een van zijn grootste uitdagingen als decaan is om onderwijs binnen Amsterdam UMC prominent te maken. 'Inhoudelijk zit het onderwijs goed in elkaar. Studenten zijn ook heel tevreden over docenten. Ze worden gezien als bevlogen. Maar we kunnen nog meer stappen zetten in de organisatie van het onderwijs. Enthousiast college geven aan een zaal vol studenten gaat wel, maar het aanleveren van goede toetsvragen staat niet bovenaan de prioriteitenlijst. Maar ook dit soort taken zijn ontzettend belangrijk en daar moet voldoende waardering voor worden uitgesproken. Daar probeer ik zelf ook een rol in te spelen. Het heeft ook met aanzien te maken. Een publicatie in een wetenschappelijk tijdschrift heeft meer aanzien dan de noeste arbeid waar je bij onderwijs mee te maken krijgt.'

To do-lijstje

Van Goudoever vindt dat hier al grote stappen in zijn gemaakt, maar het kan nog beter. 'We gaan meer mensen benoemen met een echt onderwijsprofiel. We hebben fantastische onderzoekers, die wil je ook gedeeltelijk voor de klas hebben. Daarnaast wil je dat alle medewerkers van Amsterdam UMC en dus ook van de faculteit zich blijven ontwikkelen. Dat iedereen over 5 jaar met nog even veel plezier als nu werkt. Wat dat betreft zitten we in een fijne periode. Er komt meer geld naar hoger onderwijs. Ik ben ook samen met studenten plannen aan het maken. Ik heb ze gevraagd een 10 punten verbeterplan voor de komende 5 jaar te maken. De ambitie is om op plek 1 van de NSE te staan. Zo, dat heb ik maar vast uitgesproken.'

Debat over decentrale selectie

Onderwijsinhoudelijk hoeft er volgens Van Goudoever niet veel te veranderen. Niet elke vier jaar een compleet nieuw programma. En niet alle maatschappelijke thema’s moeten terugkomen in het onderwijs. Hij wil zorgen voor ‘gewoon goede’ dokters/informatiekundigen. Daarnaast wil hij focussen op diversiteit binnen het onderwijs. Bij studenten, docenten en medewerkers. Over decentrale selectie bij geneeskunde wil hij een debat gaan organiseren. En hij wil dwarsverbanden met de andere faculteiten leggen en verstevigen. 'Ik merk dat de kennis over Artificial Intelligence in de faculteit erg sterk is. Het trekt zelfs hoogleraren van andere universiteiten aan. Dat vind ik echt een mooie ontwikkeling.'

Wendbare organisatie

Als voormalig voorzitter van de divisie Vrouw-Kind, een samensmelting van afdelingen op locatie AMC en locatie VU, is het geen verrassing dat Van Goudoever voor verbinding staat. Hij houdt daarnaast erg van iedereen betrekken. 'Ik ga ontbijtsessies doen met studenten en collega’s. Wat speelt er op de vloer?” En hij neemt snel besluiten. “Soms is het niet de juiste beslissing. Maar dat geeft niets, ook daar leer je weer van. Ik hou niet van groot en log. Ik wil een snelle wendbare organisatie. Ik zeg ook tegen studenten: "Kom met ideeën. Het is jouw opleiding." Het werkt het beste als we gezamenlijk plannen maken. Zo houden we alles in balans. Het hoeven geen makkelijke opleidingen te zijn, maar wel goede opleidingen.'