Welke opleiding volg je?
Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?
Foto: Jordi Huisman

Conceptbegroting 2023: UvA investeert fors in onderwijs en onderzoek

Gepubliceerd op 12-10-2022 20:15
Elk jaar maakt de UvA een conceptbegroting. Dit document bevat een schatting van de inkomsten en uitgaven. De komende jaren zal de UvA investeren in onderwijs en onderzoek. Tegelijkertijd is er aandacht voor stijgende kosten als gevolg van de hoge inflatie.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

Ook jij kunt meedenken en meepraten over de conceptbegroting. Het CvB nodigt studenten van harte uit om te reageren op de Conceptbegroting 2023. In dit nieuwsbericht op uva.nlExterne link lees je wat de hoofdpunten zijn van de begroting en ook hoe je er op kunt reageren.