Informatie

Bekijk de nieuwe studieresultatenpagina. Weer een stap richting de juiste info op één plek

Welke opleiding volg je?

Marjolein deed de master Geosciences - Hydrology and Glaciology in Oslo

Marjolein Gevers - Alumna Bèta-gamma
Laatst gewijzigd op 19-08-2022
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?
Portret Marjolein Gevers

"In 2019 heb ik mijn bachelor Bèta-gamma met major natuurkunde en aardwetenschappen aan de UvA afgerond. Tijdens mijn bachelor deed ik een Erasmus uitwisseling in Arctic Geology aan The University Centre in Svalbard. Hierna wilde ik graag meer leren over gletsjers en het poolgebied. Een mooie mogelijkheid daarvoor was een master aan de Universiteit van Oslo. Mijn keuze viel op Geosciences, richting Hydrology en Glaciology. De verschillende vakken gericht op hydrologie en gletsjers, veldwerkmogelijkheden en de samenwerking van UiO met The University Centre in Svalbard spraken mij enorm aan."

Praktische zaken

"Aanmelden voor UiO is voor Europese studenten vrij eenvoudig, de aanmelding opent op 1 februari en sluit op 1 maart. Op de UiO website staat duidelijk beschreven hoeveel ECTS in verschillende vakgebieden je gedaan moet hebbben om toegelaten te kunnen worden voor de verschillende master programma's. Aangezien ik voldeed aan de eis om Engelse taal en literatuur op het VWO met een 6 of meer te hebben afgerond hoefde ik verder geen Engelse toets te doen. Je levert enkel je diploma's en cijferlijsten in. 

Een huis vinden in Oslo ging vlot, via de studenten welzijnsorganisatie (Student i Oslo) kreeg ik een fijne kamer met vijf huisgenootjes in de studenthuisvesting op 20 minuten fietsen of met het ov van de Universiteit. Je kan tijdens je aanmelding bij SiO ook kiezen voor andere soort woningen, alleen of met iemand die je al kent." 

Opbouw van het programma

"Binnen de master bestaat het eerste jaar uit verplichte en vrije keuze vakken. Per semester heb je drie vakken van elk 10 ECTS die over een heel semester lopen en twee weken tentamens aan het eind. De semesters lopen van eind augustus tot begin december en van januari to juni. Ik heb in het tweede semester ook het vak Glaciology (AG-325) aan The University Centre in Svalbard (UNIS) gevolgd, een echte aanrader! Het tweede jaar bestaat volledig uit het werken aan je masterthesis. Ook dit heb ik gedaan in Longyearbyen bij UNIS. Het tweede jaar sluit je na het inleveren van je thesis af met een openbare presentatie en een mondeling examen over je thesis."

Genoten van het leven in Oslo

"In Oslo heb ik me aangesloten bij de hardloop- en fietsgroep van Oslo Student Idrettsklubb (OSI), waardoor ik een fijn sociaal netwerk kon opbouwen. Ondanks dat het wat duurder is om in Noorwegen te leven, is het collegegeld per semester slechts 800 NOK, zo’n 80 euro per semester. Ook is een goeie kans via SiO betaalbare (tussen 3500 en 5500 NOK, 350 en 550 euro) kamer te vinden. Ik ben onwijs blij dat ik ervoor gekozen heb mijn master in Oslo te doen, naast dat de master goed paste bij mijn interesses heb ik ook genoten van het leven in Noorwegen en op Svalbard!"

Marjolein Gevers op veldwerk