Welke opleiding volg je?
Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?

Ervaring met het honoursprogramma: Amin Ommada

Amin Ommada - Student Rechtsgeleerdheid
Laatst gewijzigd op 25-08-2022 20:11
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?
Amin Ommada

Kunnen jullie wat meer vertellen over het honoursprogramma? Wat spreekt je aan?

'Het Honoursprogramma is een programma waarbij je gestimuleerd wordt meer aandacht te besteden aan je studie en je je kennis zowel kan verbreden als verdiepen. Enerzijds krijg je door bepaalde extra vakken en activiteiten, zoals de vele masterclasses, het vak Retorica, Ratio en Recht, en het Honourssymposium, de gelegenheid dieper op het recht in te gaan en daarmee ook enige praktijkervaringen. Anderzijds krijg je door IIS-vakken de mogelijkheid meer verbreding te zoeken, door bijvoorbeeld een literatuurvak of creatief vak te volgen, waardoor je niet alleen met rechten bezig bent tijdens je studie. Tevens biedt het Honoursprogramma de mogelijkheid met de grote advocatenkantoren in aanraking te komen, waardoor je jezelf al meer en beter kunt informeren over verdere vervolgstappen. Wat mij het meest aanspreekt is de academische verdieping die het Honoursprogramma me aanbood, hierdoor heb ik een idee dat ik het recht beter gaan begrijpen en ook mijn andere interesses heb kunnen volgen.'

Wat vinden jullie van het volgen van extra interdisciplinaire (IIS) vakken?

'De IIS-vakken zijn hoofdzakelijk goed. Er zijn echter soms problemen met de duidelijkheid voorafgaand aan het volgen van het vak, waardoor je soms niet goed weet waar je aan toe bent. Ook is er soms een verschil in niveau tussen twee IIS-vakken, waardoor een vak soms meer of minder zwaar is dan vooraf gedacht. Echter, deze problemen staan toch (vaak) in het niet bij de voordelen, namelijk de academische verbreding, interessante onderwerpen, het ontmoeten van Honoursstudenten van andere faculteiten en de mogelijkheid om even niet met het recht bezig te zijn, waardoor andere vakken ook weer leuker worden. Al met al is er zeker verbetering mogelijk, maar heeft het ook in de huidige vorm een toegevoegde waarde.'

Hoe hebben jullie Retorica, ratio en recht en de Academic excellence track ervaren?

'Het vak Retorica, ratio en recht is een must voor alle aspirant-juristen. Je leert er beter structureren, argumenteren en presenteren, terwijl je ook nog geleerd wordt de wetten van de logica te begrijpen en toe te passen. Recent onderzoek heeft uitgewezen dat meer dan 50% van de Nederlandse studenten geen syllogistische logica kan gebruiken, dus hierin getraind worden is meer dan nuttig. De Academic excellence-track voegt veel toe aan je kennis over specifiekere vormen van het recht, zoals mededingingsrecht, biedt oefening met casussen behandelen vanuit een rol als advocaat of OvJ en geeft de mogelijkheid in contact te komen met topkantoren. Daarnaast is er de pleitwedstrijd waar je tegen honoursstudenten van andere scholen pleit en de studieretraite waar je je medestudenten goed leert kennen en meer over jezelf komt te weten. Deze activiteiten bieden zeker toegevoegde waarde en vullen het reguliere programma goed aan.'

Is de extra studielast niet te zwaar? Hoe combineer je dit met andere verplichtingen?

'De extra studielast is zeker aanwezig en soms zijn er momenten dat het zwaar is, maar meestal is er geen enkel probleem. Omdat je ook de reguliere werkgroepen volgt met je mede-honoursstudenten word je vaak meer gestimuleerd tijdens de werkgroepen, begrijp je de stof beter en wordt het leren van tentamens makkelijker. Het belangrijkste is goed plannen, bijhouden en soms ook even gas terugnemen, zodat je jezelf mentaal fit houdt. Je zal soms sociale activiteiten moeten opgeven, maar dit gebeurt zelden en er blijft zeker genoeg tijd over om leuke dingen te doen. Vaak wordt er ook meegedacht als het even wat minder gaat, dus wees vooral niet bang om iemand binnen de organisatie aan te spreken!'

Heeft het honoursprogramma voor jou een toegevoegde waarde?

'Gelet op het bovenstaande heeft het honoursprogramma zeker toegevoegde waarde, je vergaart meer kennis, wordt beter in het recht, krijgt veel kansen en houdt voldoende mogelijkheden voor je leven naast de studie. Ik zou het aan iedereen aanraden!'

Hoe is het om bij de studievereniging van het honoursprogramma, Phaedrus, te zitten?

'Phaedrus is een geweldige toevoeging aan het honoursprogramma. Ten eerste biedt de vereniging ondersteuning aan, waardoor het gemakkelijker is het programma te voltooien. Ten tweede, en zeker niet onbelangrijk, heb je sociale activiteiten waar je je medestudenten leert kennen en de mogelijkheid krijgt je goed te ontspannen en gezelligheid op te zoeken. Ten derde organiseert Phaedrus de masterclasses en kantoorbezoeken, waardoor je meer informatie over de vervolgstappen krijgt en praktijkervaring. Ik weet dat andere honoursprogrammas hoofzakelijk geen vereniging hebben en ik kan vertellen dat door deze structuur de honours rechten gemeenschap veel hechter is. Al met al een goede keuze.'