Welke opleiding volg je?
Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?

Voorbeelden van voorzieningen

Laatst gewijzigd op 11-08-2023 08:07
Een overzicht van mogelijke voorzieningen op en buiten de UvA voor studenten met een functiebeperking, dyslexie of chronische ziekte.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

Voorbeelden van tentamenvoorzieningen

  • Extra tentamentijd.
  • Laptop (alleen als je een ernstige motorische beperking hebt en in overleg met de opleiding).
  • Andere tentamenvoorzieningen, afhankelijk van de beperking en noodzaak (in overleg met de opleiding).

Voorbeelden van financiële voorzieningen

  • Tegemoetkoming bij studievertraging.
  • Studietoeslag. In sommige gevallen is het mogelijk om een studietoeslag aan te vragen bij de gemeente waarin je woont. Voor Amsterdam vind je op de website van de gemeente informatie over studietoeslagExterne link. Deze studietoeslag is bedoeld voor studenten met een functiebeperking die niet of beperkt kunnen werken.
  • In sommige situaties kan je via DUOExterne link een verlenging van je prestatiebeurs krijgen. Dat kan alleen als je door de functiebeperking (en/of chronische ziekte) meer dan 6 maanden studievertraging hebt opgelopen. Wil je weten of je hiervoor in aanmerking komt, maak dan een afspraak met de studentendecaan.

Voorbeelden van overige voorzieningen